Uderzenie fali w najwyższym punkcie sięgnęło 525 metrów powyżej poziomu lustra wody, niszcząc z ogromną siłą wszystko co stanęło jej na drodze.
Twierdzenie Pitagorasa niektórzy znają zapewne z lekcji w szkole. W antyku Pitagoras, grecki filozof, był uważany za twórcę matematyki, teorii muzyki oraz za genialnego astronoma. Jego myśl o doskonałej harmonii świata miała wpływ na myślicieli 
Jeśli dokona się zaledwie nieznacznej zmiany bakterii jelitowej E. coli, ta rzeczywiście wyprodukuje propan. Jeśli ten proces udałby się w większym zakresie, mogłoby to być nowe źródło paliwa.
Zażywanie marihuany znacznie zmniejsza zdolność opierania się nieodpowiedniemu zachowaniu Narkotyk wywołuje psychozy poprzez zwiększenie ryzyka depresji Znany jest związek między depresją a początkami psychozy
Chociaż ludzie naukowo wytłumaczyli większość aspektów swojego życia, ciągle są pewne fakty i pytania, co do których brakuje odpowiedzi.
Dyrekcja Żmudzkiego Parku Narodowego na Litwie odkryła nowy, naturalny sposób na walkę z toksyczną rośliną. O pomoc poproszą zwierzęta.
Naukowcy badający mózg ustalili, że organ ten działa w 11 różnych wymiarach, tworząc wieloświaty, które są "światem, jakiego sobie nigdy nie wyobrażaliście". Za pomocą zaawansowanego systemu matematycznego naukowcy odkryli architektoniczne struktury
Badacze z Uniwersytetu Warszawskiego odkryli, że pewien związek srebra, boru i fluoru wykazuje silne oddziaływania magnetyczne, a inny związek srebra i fluoru pod ciśnieniem przyjmuje strukturę podobną do nanorurek.
Jedenastoletni chłopiec z Indii na teście inteligencji uzyskał najlepszy wynik. Mały Hindus ma większy iloraz inteligencji niż Albert Einstein czy Stephen Hawking. Arnav Sharma ma 11 lat, jego IQ= 162 i jest to jeden z najlepszych wyników, jaki można
Najnowsze badania, które zostały przeprowadzone przez amerykańskich naukowców wykazały, że na banknotach znajduje się znacznie więcej zanieczyszczeń, niż się spodziewaliśmy. Są tam bakterie, wirusy i grzyby.

Strony