Homary i kraby to żyjące istoty. Nie powinny być gotowane żywcem - mówi brytyjski raport.

Reklama

pon., 11/29/2021 - 14:44 -- MagdalenaL

(Homar zaobserwowany w swoim gnieździe podczas nurkowania w pobliżu Port Kioni w Itace, Grecja, 14 sierpnia 2019 r.)

 

(CNN) - Ośmiornice, kraby i homary są zdolne do odczuwania bólu lub cierpienia. Mówi o tym raport zlecony przez rząd Wielkiej Brytanii, który dodał te stworzenia do listy rozumnych istot. Mają być objęte ochroną na mocy nowych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt.

W raporcie ekspertów z London School of Economics przeanalizowano 300 badań naukowych w celu oceny dowodów na istnienie zdolności odczuwania. Stwierdzono, że głowonogi (takie jak ośmiornice, kałamarnice i mątwy) oraz dziesięcioraczki (na przykład kraby, homary i raki) powinny być traktowane jako istoty rozumne i odczuwające ból.


Kręgowce, czyli zwierzęta posiadające kręgosłup, są już klasyfikowane jako istoty czujące w nowym ustawodawstwie dotyczącym dobrostanu zwierząt, nad którym toczy się obecnie debata w Wielkiej Brytanii.

 

(Ośmiornica pospolita (Octopus vulgarius) przemieszczająca się po dnie morskim 2 sierpnia 2017 w Marsylii, Francja)

 

„The Animal Welfare Sentience Bill zapewnia, że dobrostan zwierząt jest słusznie brany pod uwagę przy opracowywaniu nowych przepisów. Nauka mówi teraz jasno, że dziesięciornice i głowonogi mogą odczuwać ból, a więc słusznie, że są objęte tym ważnym aktem prawnym” - powiedział w oświadczeniu minister ds. dobrostanu zwierząt, Lord Zac Goldsmith.

Ustawę, która nie jest jeszcze prawem, powoła Komitet ds. Czujących Zwierząt, który będzie składał sprawozdania na temat zakresu, w jakim decyzje rządowe uwzględniają dobrostan takich stworzeń. Jest to część szerszego planu działania rządu na rzecz dobrego traktowania zwierząt.

Sprawozdanie mówi, że homary i kraby nie powinny być gotowane żywcem i zawiera najlepsze praktyki w zakresie transportu, ogłuszania i uboju zwierząt parzystokopytnych i głowonogów.Więcej informacji o głowonogach i dziesięcioraczkach

W raporcie wykorzystano osiem różnych sposobów pomiaru zdolności odczuwania, w tym zdolność uczenia się, posiadanie receptorów bólu i połączenia między nimi a określonymi regionami mózgu, reakcję na środki znieczulające lub przeciwbólowe, a także zachowania, w tym równoważenie zagrożenia z szansą na nagrodę i ochronę przed urazem lub zagrożeniem.

Stwierdzono „bardzo silne” u ośmiornic i „silne” u większości krabów dowody na istnienie zdolności odczuwania. W przypadku innych zwierząt w tych dwóch grupach, takich jak kałamarnice, mątwy i homary, stwierdzono, że dowody były znaczące.

Jednak raport mówi, że te różne stopnie dowodów odzwierciedlają różnice w ilości uwagi, jaką naukowcy poświęcili na różne zwierzęta.


„Uwaga naukowców skierowała się w stronę niektórych (zwierząt), a nie innych, z powodów praktycznych (np. które zwierzęta mogą być dobrze utrzymywane w laboratoriach) i geograficznych (np. które gatunki są dostępne w miejscu, gdzie znajduje się laboratorium). Ze względu na tę sytuację uważamy, że ograniczenie ochrony do konkretnych rzędów głowonogów lub do konkretnych podrzędów dziesięciornic byłoby niewłaściwe” - stwierdzono w raporcie.

Niedawny dokument Netflixa - „My Octopus Teacher” - pokazał wyjątkowe zdolności ośmiornic. Struktura ich mózgu jest bardzo różna od ludzkiej, ale ma niektóre z tych samych funkcji, co mózgi ssaków, np. zdolność uczenia się, w tym umiejętność rozwiązywania problemów, a być może nawet śnienia.

Autor: 
Tłumaczenie: Michał Kubiński

Reklama