Czy zawsze podejmujemy samodzielne decyzje?

Reklama

czw., 09/03/2020 - 19:05 -- MagdalenaL

Ludzie często starają się na nas w pewien sposób wpłynąć. Nieraz próbują narzucić nam swój światopogląd, innym razem doradzić ich zdaniem właściwe rozwiązanie problemu. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że postępowanie innych rzutuje na Twoje decyzje? 

Eksperyment Ascha

Zachowania konformistyczne fascynowały Solomona Ascha, który to w 1955 roku przeprowadził na ten temat eksperyment. Ochotnicy w trakcie badania otrzymywali dwie karteczki. Na jednej z nich były narysowane trzy czarne linie o różnej długości oznaczone kolejno literami A, B, C, na drugiej natomiast znajdowała się pojedyncza linia X. Całe zadanie polegało na tym, żeby powiedzieć, która z linii A, B czy C ma długość zbliżoną do linii X. Kiedy osoby badane wykonywały zadania w samotności to w 99% przypadków udzielały prawidłowej odpowiedzi. Rezultaty były znacznie gorsze, gdy eksperyment przeprowadzano grupowo. Asch podstawiał 7 aktorów, którzy w dwóch pierwszych próbach dopasowywali długość linii w sposób prawidłowy, a przy następnych próbach udzielali odpowiedzi błędnej. W tak zaaranżowanej sytuacji uczestnicy dobrze odpowiadali już tylko w 63,2% prób. Mimo że aż 95% badanych przynajmniej raz nie zgodziło się z decyzją grupy, to jedynie 25% osób ani razu nie zmieniło swojej odpowiedzi. Badanie pokazało uległość ludzi do konformizmu, którego przyczyną jest lęk przed odrzuceniem i chęć przynależności do grupy.

Eksperyment ING

Kilka lat temu został przeprowadzony eksperyment ING z zakresu psychologii tłumu. Całe badanie odbywało się w tramwaju, w którym wszyscy pasażerowie (aktorzy) zajmowali siedzenia w jednym rzędzie. Kiedy do tramwaju wsiadał niczego nieświadomy uczestnik badania i zajął dowolnie wybrane przez siebie miejsce, rozlegał się dźwięk, po którym wszyscy aktorzy przesiadali się na drugą stronę tramwaju. Chociaż wyglądało to absurdalnie, to wielu uczestników badania również przesiadało się wraz z aktorami. 

Z konformizmem spotykamy się nie tylko w eksperymentach, ale i w życiu. Słuchanie akurat takiego rodzaju muzyki, oglądanie konkretnego serialu, sięgnięcie po papierosa lub alkohol, wybór kierunku studiów, zawodu czy podzielanie poglądów danej partii, każda z tych decyzji i wiele innych mogą być nie do końca nasze. A jak to wygląda u Ciebie? Czy każda Twoja decyzja zawsze jest Twoja?

 

 

Autor: 
Julita Madziara

Reklama