“Najpotężniejsza” turbina pływowa zaczyna wytwarzać energię elektryczną na Orkadach

Reklama

pt., 07/30/2021 - 00:18 -- MagdalenaL

Turbina pływowa, która według producentów jest najpotężniejsza na świecie, zaczęła generować energię elektryczną za pośrednictwem sieci na Orkadach.

Orbital O2 jest w stanie zaspokoić roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną 2000 domów przez następne 15 lat.

W maju wypłynęła z Dundee, gdzie była montowana przez 18 miesięcy.

680-tonowa turbina jest teraz zakotwiczona w Fall of Warness, gdzie kabel podmorski łączy jednostkę morską o mocy 2 MW z lokalną lądową siecią elektryczną.

Firma Orbital Marine Power powiedziała, że jej pierwsza komercyjna turbina, która będzie napędzana przez szybko płynące wody, jest „dużym kamieniem milowym”.

Dostarcza również energię do elektrolizera na lądzie, aby wytworzyć zielony wodór.

Dyrektor generalny Orbital, Andrew Scott, pochwalił swój zespół i dostawy łańcuchowe za bezpieczne i pomyślne dostarczenie „pionierskiego projektu energii odnawialnej”.

Dodał również: „Naszą wizją jest to, że ten projekt zapoczątkuje wykorzystanie zasobów strumieni pływowych na całym świecie, aby odegrać rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatu przy jednoczesnym tworzeniu nowego, niskoemisyjnego sektora przemysłowego”.

Nadbudowa turbiny unosi się na powierzchni wody, a do jej odnóg przymocowane są wirniki, które pobierają energię z przepływającego strumienia pływowego.

Jest utrzymywana na stacji przez czteropunktowy system cumowniczy, przy czym każdy łańcuch cumowniczy jest w stanie podnieść ponad 50 autobusów piętrowych.

Energia elektryczna jest przesyłana z turbiny kablem dynamicznym na dno morskie, a następnie kablem statycznym do lokalnej sieci elektrycznej znajdującej się na lądzie.

Firma zamierza teraz skomercjalizować swoją technologię, co według niej zapewni wzrost liczby miejsc pracy w społeczności nadmorskiej.

Scott powiedział: „Wierzymy, że nasza pionierska wizja w Wielkiej Brytanii może zapewnić szerokie spektrum inicjatyw politycznych w zakresie poziomu zerowego netto, wyrównując i lepiej odbudowując się, jednocześnie demonstrując globalne przywództwo w dziedzinie niskoemisyjnych innowacji, które są niezbędne do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości dla przyszłych pokoleń”.

Budowę turbiny O2 umożliwili publiczni pożyczkodawcy za pośrednictwem Abundance Investment, czyli platformy etycznego inwestowania.

Otrzymała również 3,4 mln funtów od szkockiego rządowego funduszu Saltire Tidal Energy Challenge Fund.

Sekretarz ds. Energii Michael Matheson powiedział: „Dzięki naszym bogatym zasobom naturalnym, wiedzy i ambicjom, Szkocja jest idealnie przygotowana do wykorzystania ogromnego światowego rynku energii morskiej, jednocześnie pomagając w tworzeniu gospodarki na poziomie zerowym netto”.

„Wdrożenie O2, czyli najpotężniejszej turbiny pływowej na świecie, firmy Orbital Marine Power, jest bardzo zadowalającym momentem dla Szkocji i znaczącym kamieniem milowym w naszej drodze do osiągnięcia poziomu zerowego netto”.

Autor: 
tłum. Natalia Stawicka

Reklama