Chmura obliczeniowa dla przedsiębiorstw

Reklama

wt., 07/21/2020 - 23:01 -- admintv

Cloud Computing (chmura obliczeniowa) jest jednym z powszechniejszych rozwiązań dla innowacyjności i unowocześnienia polskich firm.

Chmura obliczeniowa to system do zbierania, udostępniania i analizowania danych w oparciu o sieć internet. Pozwala na żądanie konfigurować zasoby sprzętowe i oprogramowanie w szerszym zakresie m.in. wielu działów i między działami. Zebranie danych pozwala na ich użytkowanie w szerszej skali. Chmura opiera się o wirtualizację i automatyzację. W efekcie powstaje system  skalowalny (zwiększa lub zmniejsza swoją wydajność w zależności od liczby i ilości użytkowników) co pozwala na elastyczność. 

 

Często wymienianym zagrożeniem związanym ze wprowadzaniem usług w chmurze jest duża zmiana w organizacji firmy i jej działalności. Dla wielu pracowników jest to wyzwanie. Niezbędne w procesie wprowadzania tych usług jest zaufanie do dostawcy. Chmura najczęściej jest wprowadzana przy rozwoju firmy, przy nowych wyzwaniach. Najczęściej w efekcie można rozwinąć i usprawnić działalność firmy i jej działów oraz wprowadzić wiele unowocześnień dla marketingu co pozwala na rozbudowę bazy klientów i lepszą współprace z nimi. Chmura pozwala na optymalizację wydatków operacyjnych i inwestycyjnych. W tradycyjnym modelu zakup nowych urządzeń, serwerów to duży wydatek, często nie wykorzystywany. Chmura dzięki swojej elastyczności pozwala na szybkie uzupełnienie zasobów, w sposób elastyczny. Chmura pozwala na dostęp przez internet z dowolnego urządzenia i  miejsca na świecie, o dowolnej porze, co jest korzystne dla firmy. Poprawia wydajność pracy i działania. Ważną zaletą jest nieograniczony dostęp do przestrzeni chmury. Chmura charakteryzuje się większą niezawodności oraz bezpieczeństwem danych. Pozwala na obsługę nowych aplikacji i funkcjonalności oraz ogranicza zapotrzebowanie na usługi IT oraz wiedzę IT. 

 

Wiele przedsiębiorstw widzi również zagrożenia związane z chmurą obliczeniową. Brak fizycznej kontroli nad danymi, nieznane miejsce przechowywania danych. Problemem jest brak prywatności i  poufności danych.  Często wymienianą bariera jest możliwość kradzieży, fałszowania i ujawnienia danych. Przedsiębiorcy bają się uzależnienia od dostawcy oraz braku regulacji wobec nich (np. wobec bankructwa). Niejasne są koszty takich inwestycji oraz umowy z dostawcami i schematy płatności. Często barierą są środki finansowe i zasoby technologiczne. Trudnością jest opór pracowników i kierownictwa. 

 

Firmy, które wprowadziły chmurę oceniają to narzędzie pozytywnie. Widać wzrost wydajności pracowników oraz ich wyższe zadowolenie  z pracy. Często w  efekcie firma zdobyła nowych klientów oraz poprawiła i wzmocniła przewagę konkurencyjną co przekłada się na dochody. Ograniczono również  koszty IT. 

Rynek Cloud Computing szybko się rozwija. W ciągu ostatnich dziesięciu lat z 17,3 mld dolarów do 347,7 mld dolarów w 2020. W Polsce z chmury korzysta coraz więcej firm, są to szczególnie firmy duże z branży finansowej, energetyki oraz nieruchomości. Często wdrażają chmurę firmy z sektora handlu i usług. Rynek będzie się rozwijał  w następnych latach, głównie w firmach dużych i średnich, gdzie prognozy wzrostu  są duże.

Autor: 
Dorota Smoleńska
Zagłosowałeś na opcję 'down'.

Reklama