4 rzeczy, które musisz wiedzieć o fotowoltaice

Reklama

czw., 09/17/2020 - 09:55 -- MagdalenaL

Według raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej w 2019 roku przyrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Polsce wyniósł aż 640 MW. Rozwój polskiej energetyki prosumenckiej jest jednym z najdynamiczniejszych w UE.

 

1. Jak to działa?

Fotowoltaika jest procesem wytwarzania energii elektrycznej ze światła słonecznego. Funkcjonuje dzięki efektowi fotowoltaicznemu, odkrytemu już przed stu osiemdziesięcioma laty przez Aleksandra Becquerela.

Efekt ten zachodzi w zbudowanych najczęściej z krzemu ogniwach fotowoltaicznych, przez które w kontakcie z promieniowaniem zaczyna przepływać prąd stały. Strumień fotonów jest bowiem w stanie „powybijać” elektrony z ich powłok i doprowadzić do różnicy ładunków w dwóch warstwach materiału półprzewodnikowego. A więc do powstania napięcia, które nie rozładowuje się dzięki izolującemu złączu pomiędzy warstwami.

Ogniwa łączone są w moduły fotowoltaiczne, zaś grupa modułów zasilająca jeden falownik tworzy panel fotowoltaiczny. Do czego potrzebny jest nam falownik? Urządzenia domowe takie jak pralka, lodówka czy telewizor przyzwyczajone są do prądu zmiennego, jaki normalnie pozyskują z gniazdek. Falownik służy do przekształcania prądu stałego w zmienny. Ponadto dba o bezpieczeństwo instalacji, gdyż wyłączy się w razie jakiejkolwiek awarii.

Ważnym elementem jest również licznik dwukierunkowy. Zdarzać może się bowiem, że ilość wytworzonej przez nasze panele energii nam nie wystarczy bądź przekroczy nasze zapotrzebowanie. Wciąż będziemy zatem korzystać z sieci energetycznej. To właśnie tam zostanie przekazany nadmiar energii, którą będziemy mogli później w 80-ciu procentach „odzyskać”.

Instalacja nie musi być jednak podłączona do sieci. Niezależna instalacja typu off-grid wymagać będzie dodatkowego agregatu i odpowiedniego akumulatora.

2. Dlaczego warto?

Panele fotowoltaiczne korzystają z odnawialnego źródła energii i mają charakter nieemisyjny. W dzisiejszych czasach coraz lepiej rozumiemy już, że produkując energię z węgla i innych paliw, niejako zapożyczamy się u przyszłych pokoleń. To one będą musiały ponieść środowiskowe koszty naszej wygody.

W Polsce, w której nie istnieje niestety konsekwentna strategia walki z emisją dwutlenku węgla zjawisko prywatnych inwestycji w mikroinstalacje jest niezwykle pozytywne i wartościowe.

Przy inwestycji w fotowoltaikę nie musimy obawiać się kapryśnej polskiej pogody. Szacuje się, że w naszym kraju cieszymy się około tysiącem godzin słonecznych rocznie, a taka liczba jest w stanie zaspokoić potrzeby gospodarstwa domowego. Instalacji fotowoltaicznej nie zagrażają burze, gradobicie ani niska temperatura.

Fotowoltaika jest podwójnie eko – ekologiczna, ale i ekonomiczna. Więcej o tym, jak duże oszczędności przynosi, w punkcie 4.

3. Co na to prawo?

Regulacje prawne dotyczące fotowoltaiki rozrzucone są po rozmaitych aktach prawnych. Najważniejsze będą dla nas przepisy znajdujące się w ustawie o odnawialnych źródłach energii. To tam zdefiniowany został prosument jako podmiot wytwarzający energię ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby. Prosument jest uprawniony, by oddać do sieci nadwyżkę swojej energii a później w 80-ciu procentach pobrać z powrotem.

Według ustawy prosumentem może zostać m.in. osoba fizyczna, osoba prowadząca działalność gospodarczą czy też spółdzielnia energetyczna gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Z przepisów ustawy – Prawo budowlane dowiemy się między innymi, jakich limitów wielkości i mocy nie może przekraczać mikroinstalacja, by nie trzeba było się starać o pozwolenie na jej założenie. Pozwolenie nie jest nigdy wymagane dla instalacji wolnostojącej.

Kolejnym aktem normatywnym, do którego powinna zajrzeć osoba zainteresowana fotowoltaiką, jest prawo energetyczne. Zawiera bowiem prawną definicję odnawialnych źródeł energii i ważne zasady pozyskiwania z nich elektryczności.

4. Ile mogę na tym zyskać?

Najbardziej oczywistą odpowiedzią na to pytanie są niższe rachunki za prąd. Prąd, który przecież w ostatnich latach nie przestaje drożeć. Eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego szacują, że tendencja wzrostowa cen utrzyma się nawet do 2030 roku.

Im więcej kosztować będzie energia elektryczna, tym szybciej zwróci się koszt inwestycji w fotowoltaikę. Na dzień dzisiejszy instalacja o mocy 4kW to wydatek rzędu 30-stu tysięcy złotych. Wytwarza ona prąd o wartości około 2 200 zł rocznie, a zatem wyłożone pieniądze odzyskamy najpóźniej w niecałe 14 lat. Wydajność instalacji może zaś zacząć spadać po 20-25 latach.

 

Warto pamiętać, że w Polsce istnieją aż trzy rządowe programy dofinansowujące inwestycje fotowoltaiczne. I tak przyszli inwestorzy mogą sprawdzić warunki i skorzystać z programu „Mój Prąd”, „Energia Plus” lub „Czyste Powietrze”. Wiele dystrybutorów energii oferuje również ułatwienia w postaci pożyczek i kredytów na cele zainstalowania fotowoltaiki.

Autor: 
Anna Świtała

Reklama