Kto wymyślił alfabet Braille'a?

Reklama

czw., 09/02/2021 - 13:29 -- MagdalenaL

Niewidomi mogą dziś czytać palcami, dzięki Louisowi Braille'owi. Urodzony w 1809 roku we Francji, był jedynakiem o doskonałym wzroku. W wieku 3 lat, bawiąc się pewnego dnia w warsztacie ojca, Louis zranił się szydłem w oko. Infekcja spowodowała ślepotę w obu oczach. Rodzice jednak posłali go do zwykłej szkoły, gdzie jego dobra pamięć pomogła mu w osiąganiu dobrych wyników.

W wieku 10 lat wygrał stypendium w Narodowym Instytucie Młodzieży Niewidomej we Francji, gdzie podjął naukę gry na fortepianie i organach. W tym samym roku pewien francuski żołnierz wynalazł system pisma, który wykorzystywał wypukłe symbole, aby umożliwić żołnierzom cichą komunikację na polach bitew w nocy. Kiedy kilka lat później żołnierz ten przemawiał w szkole Braille'a, 13-letni Louis został zainspirowany do zaadaptowania tego systemu. Chciał zastąpić niewygodne wytłaczane litery, które czytali niewidomi.

Po dwóch latach ciężkiej pracy Braille opracował znany dziś sześciopunktowy alfabet, którego odczytanie wymaga jedynie opuszczenia palca. Prawa ręka dotyka poszczególnych kropek, podczas gdy lewa przechodzi do następnej linii. Z czasem udoskonalał ten system. Zaczął też współpracować z przyjacielem, który opracował maszynę umożliwiającą niewidomym pisanie normalnym alfabetem.

Braille opublikował swój system, gdy miał 20 lat. Mimo uznania ze strony niewidomych kolegów studentów, a nawet króla Ludwika Filipa, system został odrzucony przez niektórych widzących instruktorów i członków zarządu szkoły - obawiali się oni, że niewidomi mogą odebrać im pracę przy nauczaniu niewidomych dzieci.

Braille odniósł sukces jako nauczyciel i muzyk, ale jego system nie rozprzestrzenił się poza Instytut. Zmarł na gruźlicę w 1852 roku. W 1878 roku wznowione zainteresowanie doprowadziło do ogłoszenia w Paryżu, że brajl stanie się międzynarodowym systemem pisma dla niewidomych. Dopiero w 1917 roku Stany Zjednoczone ustaliły standard brajla, a kraje anglojęzyczne zgodziły się na używanie brajla dopiero w 1932 roku.

Autor: 
Kids Discover; tłum. Jakub Szymański

Reklama