Homo- i biseksualiści żyją krótko i autodestruktywnie. Zabija ich AIDS, dragi, alkohol i papierosy

Reklama

Reklama