Czy dusza istnieje? Co na to nauka

Reklama

pt., 09/03/2021 - 23:39 -- MagdalenaL

Zdjęcie

Nauka jest coraz bliżej wyjaśnienia istnienia duszy. Jest to fascynujące wyzwanie, które ludzkość próbowała rozszyfrować w swojej historii.

Przez całą naszą ludzką historię zastanawialiśmy się, czy dusza istnieje. Jest to pytanie, które wywołało wiele dyskusji i na które różne dyscypliny próbowały przy różnych okazjach odpowiedzieć.

W tym artykule dokonujemy przeglądu paradygmatu naukowego, tradycji i wyzwań, które pojawiają się dzisiaj. Opowiemy również o fascynującej teorii biocentryzmu Roberta Lanzy.

Nasza ścieżka wychodzi poza duchowość. Z pewnością na przestrzeni lat różne tradycje religijne potwierdziły istnienie duszy. Ale jakie jest stanowisko nauki? Jak dziś podchodzi się do tego pytania?

Możliwe istnienie duszy

Czy dusza istnieje?

Idea istnienia duszy wiąże się z przekonaniem, że życie toczy się dalej po śmierci. Ta idea duszy wiąże się z przekonaniem o przyszłym życiu. Ponadto uważa się również, że dusza jest przewodnikiem, według którego myślimy i czujemy oraz że różni się znacznie od ciała.

Koncepcja duszy różni się w zależności od kontekstu, religii i dyscypliny, która o niej mówi. Przez tysiące lat to właśnie religie były głęboko związane z wymiarem duchowym i odpowiadały za wyjaśnienie istnienia duszy.

Powiązana lub nie z duchowością idea duszy jest wyniesiona, argumentując, że dowodami jej istnienia są tajemnice związane z narodzinami, śmiercią, różnymi stanami świadomości, pamięci i wyobraźni. Sugeruje się zatem, że dusza jest jak pewien rodzaj siły życiowej lub impulsu.

Paradygmat naukowy a istnienie duszy

Według Thomasa Kuhna, filozofa i historyka, paradygmatem naukowym jest zbiór takich osiągnięć, które są powszechnie uznawane. Oprócz generowania modeli rozwiązań i problemów w środowisku naukowym, paradygmaty podlegają krytyce.

Obecny paradygmat naukowy generalnie nie uznaje wymiaru duchowego.

Wręcz przeciwnie, podkreśla, że ​​dusza nie jest potrzebna i wyjaśnia nam życie za pomocą równań (aktywności węgla, aktywności białek, itp.).

Podczas gdy religia wyjaśnia istnienie duszy z duchowego punktu widzenia, kojarząc ją z transcendentnym i bezcielesnym. Nauka, jeśli się ją pojmuje, kojarzy ją bardziej z materią. Innymi słowy, dusza jest albo synonimem ducha w ujęciu poetyckim, albo sprowadza się do pojęcia poznania i świadomości.

Co nauka mówi o duszy?

Rzuć wyzwanie aktualnym teoriom naukowym. Chociaż neuronauka poczyniła wielkie postępy w wyjaśnianiu działania naszego układu nerwowego i przyczyn subiektywnych doświadczeń, to pytanie wciąż pozostaje tajemnicą. Problem istnienia duszy wiąże się ze zrozumieniem natury jaźni.

Obecnie różne teorie zaczęły kwestionować paradygmat naukowy. W szczególności fizyka czy chemia.

Robert Lanza, amerykański naukowiec, zaproponował teorię biocentryzmu. W tej teorii uważa życie i biologię za niezbędne dla bytu, rzeczywistości i kosmosu.

Tym samym twierdzi jednak, że to świadomość tworzy wszechświat, a nie odwrotnie. Nie ignoruje więc fizykochemicznego podejścia do wyjaśniania spraw bytu, ale przywiązuje większą wagę do biologii.

Biocentryzm kładzie nacisk na trudne pytania dotyczące ludzkiej natury.

„Czy dusza istnieje?”, „Czy jest coś poza czasem?”

Są to pytania stawiane przez ideę biocentryzmu.

Ta nowa wizja bytu, kosmosu i rzeczywistości zakłada, że ​​życie wykracza poza atomy i cząsteczki. To wyjaśniałoby pewne zjawiska, takie jak splątanie kwantowe i zasada nieoznaczoności.

Niektórzy autorzy zwracają również uwagę na fakt, że obcość kwantowa występuje w świecie w skali człowieka. To właśnie sugeruje m.in. Gerlich (2011) w swoim artykule „Interferencja kwantowa dużych cząsteczek organicznych”.

Dla innych gałęzi wiedzy naukowej przestrzeń i czas są narzędziami umysłu i wiążą je z istnieniem. Jest to wyzwanie, które oddala nas od klasycznej intuicji i sugeruje, że część umysłu lub duszy jest nieśmiertelna i dlatego istnieje poza tymi kategoriami.

Podsumowując, niektóre gałęzie nauki rozpoznają duszę dzięki nowym odkryciom, które wyjaśniają naturę bycia związanym z czasem i przestrzenią. Jedni przekazują poetycką wizję duszy, inni sprowadzają ją do poznania. A jeszcze inni nadal zaprzeczają jej istnieniu.

Autor: 
tłum. Weronika Leśny

Reklama