Promieniowanie w Drodze Mlecznej jest związane z gazem obojętnym

Reklama

sob., 11/21/2020 - 18:04 -- MagdalenaL

Jak poinformował Instytut Ruđera Boškovića (IRB), promieniowanie synchrotronowe naszej galaktyki, Drogi Mlecznej, jest ściśle powiązane z różnymi fazami materii obojętnej, która jak mgła rozciąga się w przestrzeni międzygwiazdowej i podąża za polem magnetycznym.

Odkrycia dokonali astrofizycy z Laboratory for Astroparticle Physics and Astrophysics (LAFA) RBI Andrea Bracco, Vibor Jelic, Luka Turic i Ana Erceg oraz ich kanadyjscy i francuscy współpracownicy, a wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie Astronomy & Astrophysics.

„W szerszym kontekście, wyniki naszych badań pogłębiają wiedzę na temat roli pola magnetycznego w powstawaniu materii międzygwiazdowej w Drodze Mlecznej i wyjaśniają możliwe powstawanie struktur obserwowanych przez radioteleskop LOFAR”, wyjaśniają autorzy odkrycia.

Badania astrofizyków z RBI zostały przeprowadzone w ramach projektu naukowego MUSICA, finansowanego przez Horizon 2020 - Marie Sklodowska-Curie Action (MSCA) oraz projektu badawczego LowFreqCRO, finansowanego przez Chorwacką Fundację Nauki (HrZZ).

Strefa zimnego gazu neutralnego

„Aby sprawdzić, czy obserwowane promieniowanie synchrotronowe Drogi Mlecznej jest związane z obojętnym gazem międzygwiazdowym, przeanalizowaliśmy ostatnie obserwacje za pomocą radioteleskopu LOFAR”, powiedział Andrea Bracco.

Dodał, że gaz neutralny składa się głównie z atomów wodoru, które podobnie jak mgła, rozciągają się w przestrzeni międzygwiazdowej i można je obserwować także za pomocą fal radiowych, ale na częstotliwości 1,4 GHz.

Bracco zwrócił uwagę, że porównując obserwacje poczynione największym europejskim radioteleskopem Effelsberg (zlokalizowanym w Niemczech) i czułym na niskie częstotliwości radioteleskopem LOFAR udało się odkryć, że promieniowanie synchrotronowe [elektromagnetyczne o charakterze nietermicznym, od tłum.] Drogi Mlecznej jest ściśle związane z zimnym gazem obojętnym, a w mniejszym stopniu z niestabilnym letnim gazem obojętnym.

Zdaniem astrofizyka, na podstawie wyników badań można stwierdzić, że spolaryzowane promieniowanie synchrotronowe, obserwowane przy niskich częstotliwościach radiowych, pochodzi z obszarów zdominowanych przez zimny gaz obojętny, a morfologię obserwowanego promieniowania i gazu obojętnego kształtuje pole magnetyczne.

Autor: 
Tłum. Emila Liberda
Źródło: 

Agencija

Reklama