Badania: Kryzys klimatyczny powoduje nasilenie się opadów podczas huraganów

Reklama

wt., 05/03/2022 - 00:36 -- MagdalenaL

Według naukowców deszcz, który spadł podczas huraganów w 2020 roku, roku naznaczonym rekordowymi klęskami żywiołowymi, był o 11% większy z powodu kryzysu klimatycznego spowodowanego przez człowieka.

Według badań opublikowanych w czasopiśmie „Nature Communications”, globalne ocieplenie spowodowało przekroczenie godzinowych wskaźników opadów podczas burz tropikalnych i huraganów o 5% do 10%. W rzeczywistości, zwłaszcza w przypadku huraganów, wzrost ten wynosił od 8% do 11%. Oznacza to – podkreślają naukowcy – że zmiany klimatu wpływają nie tylko na sezon huraganów, ale także na jakość samego zjawiska.

„Podstawowy wniosek jest taki, że zmiana klimatu już nastąpiła i ma na nas wpływ” – mówi Kevin Reed, naukowiec zajmujący się zjawiskami naturalnymi, w rozmowie z CNN.

Naukowcy są coraz bardziej przekonani, że z biegiem lat zmiany klimatu powodują, że huragany stają się jeszcze bardziej potężne. Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu ONZ w ciągu ostatniej dekady dokonano znacznego postępu w nauce o przypisywaniu zmianom klimatu roli, jaką globalne ocieplenie spowodowane przez człowieka odgrywa w niektórych ekstremalnych zjawiskach pogodowych.

„Zmiany klimatu to nie tylko problem, który pojawi się za 70 lat: zmiany klimatu zachodzą już teraz i codziennie wpływają na pogodę” – podkreśla Reed. „Musimy się dostosować i uczynić nasze systemy bardziej odpornymi, ale musimy wykorzystać to jako przesłankę do podjęcia decyzji o tym, jak zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych, które produkują te gazy cieplarniane”.

Naukowcy w 2020 r. odnotowali kolejną istotną zmianę dotyczącą amerykańskich huraganów: zachowują one swoją siłę, długo po swoim wystąpieniu. Zazwyczaj huragany słabną po przejściu nad lądem, ponieważ tracą dostęp do ciepłej wody oceanicznej, która je podtrzymuje. Zmiany te oznaczają, że obszary położone dalej w głębi lądu odczuwają obecnie bardziej dotkliwe skutki niż w poprzednich dekadach. Jak twierdzą naukowcy, globalne ocieplenie w dalszym ciągu niszczy atmosferę, Ziemia będzie się nadal ocieplać, a skutki huraganów będą coraz gorsze.

Autor: 
tłum. Wiktoria Baran

Reklama