Technologia i edukacja: narzędzia do zmiany życia

Reklama

ndz., 11/08/2020 - 16:27 -- MagdalenaL

      Claro por Colombia promuje projekty, które przyczyniają się do likwidowania luk społecznych i cyfrowych. Równy dostęp do technologii dla wszystkich to przyszłość kraju.

 

Kolumbia stoi przed wielkimi wyzwaniami gospodarczymi, społecznymi, kulturowymi oraz środowiskowymi, urosłymi z powodu skutków pandemii. Kraj musi na nie odpowiedzieć w spójny, konkretny i skuteczny, a przede wszystkim zrównoważony sposób.

    „Sytuacja związana z wirusem COVID-19 i środki przyjęte przez różne rządy skłoniły nas, jako sektor prywatny, do przyjęcia bardziej aktywnej roli w likwidowaniu różnic społecznych. Naszym celem jest zagwarantowanie równości w dostępie, zasięgu oraz łączności biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój, która pozwoli nam sprostać globalnemu wyzwaniu”- mówi María Consuelo Castro, dyrektor Claro por Colombia, programu postulującego samowystarczalnośc Claro, wiodącej firmy telekomunikacyjnej.

   W tym scenariuszu technologia i edukacja, zupełnie poza wszelkimi stereotypami, stają się prawdziwymi generatorami zmian w społeczeństwie żądnym głębokich przemian. Tak rozumie to firma, która wdrażając zintegrowaną politykę zrównoważonego rozwoju szuka wsparcia dla transformacji cyfrowej i społecznej kraju oraz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, ODS.

     Według Claro i Claro Colombia,  dodaje Castro „obie dziedziny są potężnymi narzędziami, które przyczyniają się do tworzenia szans prowadzących do równości. Z tego powodu promujemy projekty społeczne, które pozytywnie wpływają na społeczności, zwłaszcza te najsłabsze w kraju. Łącząc się z tymi, którzy nie mają dostępu do sieci, udaje nam się zmieniać życie ”.

     W kontekście obecnej sytuacji awaryjnej, poprzez technologię i edukację Claro por Colombia opracowuje różne projekty mające na celu poprawę oraz rozszerzenie łączności na całym terytorium kraju, rozwijanie oraz wzmacnianie umiejętności, a także kompetencji Kolumbijczyków. Przygotowuje również szkolenia w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości oraz promowania sportu jako katalizatora wartości oraz umiejętności życiowych.

Łączenie terytorium

     Zdaniem dyrektora, Claro zdaje sobie sprawę, że nadal istnieją bariery w łączności oraz dostępie do technologii czy Internetu. Dlatego zaproponowano połączenie najbardziej oddalonych, wiejskich regionów kraju oraz postęp w krajowym planie ekspansji.

    W związku z tym w ostatnich miesiącach za pośrednictwem Travesía por Colombia firma Claro zainstalowała nowe stacje bazowe w takich miejscach jak: Siapana w Uribii w górnej części Guajira czy Istmina w Chocó w La Victoria, która jest bramą do kolumbijskiej Amazonii.

     „Osiągnęliśmy to, iż rdzenni mieszkańcy Wayuu mają dostęp do urządzeń łącznościowych: 1500 mieszkańców sektora Chambito na ścieżce Plan Raspadura jest podłączonych do sygnału mobilnego, a rdzenne grupy etniczne Amazonii korzystają teraz z dobrodziejstw Internetu. ”- mówi Castro.

      Z drugiej strony, dzięki Colombia Conectada, 1442 rodzin z pierwszej i drugiej warstwy społecznej w całym kraju uzyskało dostęp do bezpłatnego Internetu (usługa, którą będą mieć przez rok) za sprawą darowiznom od Kolumbijczyków przez platformę www.colombiaconectada.com, na której każdy połączony dom Claro łączy się z innym.

      Podobnie dzięki Escuelas Conectadas zapewniono publicznym instytucjom edukacyjnym w kraju bezpłatny dostęp do Internetu, osiągając w październiku 2020 r. łączność 22 000 uczniów, nauczycieli i menedżerów, przyspieszając proces alternacji oraz powrotu na zajęcia.

María Consuelo Castro, dyrektor Claro por Colombia, programu zrównoważonego rozwoju Claro, wiodącej firmy telekomunikacyjnej  Zdjęcie: dzięki uprzejmości Claro
PodpisMaría Consuelo Castro, dyrektor Claro por Colombia, programu zrównoważonego rozwoju Claro, wiodącej firmy telekomunikacyjnej (zdjęcie: dzięki uprzejmości Claro)

W połączeniu z edukacją

       Chcąc wzmocnić umiejętności i kompetencje najbardziej potrzebujących społeczności w kraju program Claro por Colombia udostępnił wirtualne i bezpłatne platformy Fundacji Carlos Slim PruebaT i Aprende.org, które oferują materiały wspomagające  wiedzę nauczycieli, uczniów i rodziców.

  PruebaT proponuje system uczenia się poprzez grę, przy pomocy której uczniowie wzmacniają swoją wiedzę i umiejętności w takich dziedzinach, jak matematyka, nauki ścisłe oraz język. Jak dotąd, departamenty z największą liczbą zarejestrowanych użytkowników to: Vichada z 295 tys., Bogota z 247 tys., Antioquia z 99 tys. i Valle del Cauca z 70 tys.

    Ze swojej strony Aprende.org oferuje informacje, kursy i programy edukacyjne dotyczące między innymi szkoleń, kultury, sztuki, historii, zdrowia; dziś ponad 127 000 Kolumbijczyków przegląda tę stronę i korzysta z jej treści ”- mówi Castro.

        Oprócz tego, zdając sobie sprawę z wagi sportu,, firma rozpoczęła w 2019 r. program Claro Cup for Colombia, którego celem jest wzmocnienie umiejętności życiowych. Wzięło w nim udział ponad 3200 dzieci i młodzieży z  takich społeczności jak Atlántico, Bolívar, Antioquia, Cauca, Magdalena i Valle del Cauca.

       W tym roku wydarzenie odbywa się wirtualnie za pośrednictwem platformy Cisco-Webex, która przekształciła je, według Castro, „w przestrzeń dla innowacji społecznych i technologicznych, umożliwiającą integrację społeczności, promowanie kultury pokoju, zdrowego współistnienia oraz równość płci, rozwijająca umiejętności podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach ”.

Priorytetem jest szkolenie zawodowe

       W obliczu ogromnych wyzwań związanych z tworzeniem miejsc pracy, zwłaszcza w obecnym czasie, szczególne znaczenie dla kraju nabierają szkolenia w zakresie zatrudnienia i przedsiębiorczości. Kierując się tym założeniem, Claro uruchomiło platformę cyfrową Przysposabiaj się do pracy (https://capacitateparaelempleo.org/), która obejmuje ponad 337 bezpłatnych kursów i dziewięć dyplomowanych szkoleń uzupełniających.

       Jest to narzędzie internetowe, które jak wyjaśnia dyrektor, „ma na celu przyczynienie się do rozwoju umiejętności produkcyjnych we wszystkich sektorach gospodarki, związanych ze wzmocnieniem profili zawodowych osób zainteresowanych podjęciem pracy, a także takich chcących założyć lub wypromować przedsiębiorstwo ”.

          Do tej pory zarejestrowało się około 561 tysięcy Kolumbijczyków, a dzięki sojuszowi z Agencją Zatrudnienia i Przedsiębiorczości Zrównoważonej ponad 1154 osób, które wzięły udział w kursach, zostało skierowanych na wolne miejsca pracy, co stwarza możliwości formalnego zatrudnienia.

      „W 2020 roku z determinacją poruszamy się naprzód po tej drodze. Sektor telekomunikacyjny ma być głównym bohaterem kraju. Z tego powodu wspieramy inwestycje promujące łączność jako narzędzie programistyczne. Naszym wyższym celem, wraz z Claro por Colombia, jest połączenie się z krajem i promowanie technologii oraz edukacji, które zmieniają życie! ”- podkreśla Maria Consuelo Castro.

Autor: 
Tłum. Daria Matuszak

Reklama