Ufamy Nauce

Reklama

pt., 10/16/2020 - 16:01 -- MagdalenaL

W obecnym świecie, którym kołysze pandemia Koronawirusa, rola nauki stała się dostrzegalna. Imiona głównych doradców ds. naukowych, epidemiologów oraz specjalistów od chorób zakaźnych stały się rozpoznawalne na całym świecie; wszystkie nadzieje na przedstawienie drogi ucieczki, jaką w tym wypadku jest szczepionka, są pokładane w pionierach medycyny współczesnej. Pochłaniamy informacje z nowo odkrytym zapałem, głodni naukowych faktów, a nie dezorientujących pogłosek, plotek czy retoryki.

 

Jednak w szerszym kontekście, nauka będąca w centrum uwagi jest bardziej anomalią aniżeli normą. Społeczeństwo wciąż nie przyjmuje do świadomości jej całkowitego potencjału. Szanse jakie daje nam wiedza naukowa, aby ludzkość posunęła się naprzód, są lekceważone.

W przeciwieństwie do zasad, praw i opinii, których możliwe jest kwestionowanie, nauka opiera się wyłącznie na dowodach i danych. Dobrze wykorzystana może przemaszerować przez pole minowe pełne opinii i przedstawić podłoże do przyszłościowych decyzji. Teraz bardziej niż kiedykolwiek pilnym jest, aby decydenci zaufali możliwościom jakie daje nam nauka i technologia, celem sprezentowania nam lepszej przyszłości.

Priorytetyzacja nauki nie tylko ma sens, ale również odzwierciedla opinię publiczną. Nowy raport sporządzony przez Philip Morris International (PMI), In Support of the Primacy of Science (Na poparcie dominującej roli nauki), ujawnił, że 84 procent ankietowanych na terenie 19 krajów chce, aby przy tworzeniu nowych zasad, ich rządy brały pod uwagę najnowsze odkrycia. Jednakże tylko 51 procent wierzy, że ich przywódcy postępują w ten sposób.

Społeczeństwo domaga się działania ze strony prawodawców i przywódców biznesowych

Raport ten ujawnił również, że 77 procent respondentów wierzy w możliwość rozwiązania najistotniejszych problemów świata przez naukę. Ankietowani nie są jednak przekonani, że społeczeństwo zdaje sobie sprawę ze znaczenia, jakie nauka ma w naszym życiu. Podczas gdy branżowi eksperci oraz badacze popierają wartość nauki, tylko 45 procent ankietowanych zgodziło się, że społeczeństwo odnosi się do niej w ten sam sposób (47 procent zaprzeczyło).

Jednakże respondenci zgodzili się w pewnej kwestii: przedsiębiorstwa powinny kłaść taki sam nacisk na wykorzystywanie możliwości nauki jak prawodawcy. PMI odkryło, jakoby 90 procent uważało za “istotne”, aby firmy regularnie inwestowały w naukę w celu udoskonalania produktów. Organizacje, które uznały naukę i wykorzystują ją, aby nakierowywać i kształtować swój biznes zdobyły większe uznanie wśród 87 procent respondentów.

Wykorzystanie nauki aby ulepszać przemysł i społeczeństwo

Efektywnie wykorzystana nauka ma potencjał, aby dokładnie zbadać i być korzystną dla jednostki, jak i całej populacji. Bez tej wiedzy nie mielibyśmy szczepionek, które zapobiegają chorobom, ubrań, które nosimy, jedzenia, które spożywamy, czy pasów bezpieczeństwa, które redukują ryzyko poważnych obrażeń podczas jazdy. Lista takich przykładów jest nieskończona - począwszy od ulepszonej jakości życia po sposoby aby chronić życie.

Na przykład w transporcie, podczas kiedy populacja rośnie, a infrastruktura starzeje się, miasta muszą dostosować się do bezpiecznego przemieszczania ludzi między drogami, chodnikami czy liniami kolejowymi. Scientific data on human flow dynamics (Dane naukowe dotyczące dynamiki przepływu ludzi) są wykorzystywane aby przewidzieć pojemność przestrzeni i być wskazówką dla urbanistów.

Sektor finansowy nieustannie wykorzystuje naukę, aby mierzyć wydajność i dostarczać kluczowych informacji. Technologiczne postępy, takie jak AI (Sztuczna inteligencja, ang. Artificial Intelligence) pomagają w chronieniu klientów przed internetowymi przekrętami. Jednocześnie firmy mogą wykorzystać dane, aby rozstrzygnąć, jakie produkty najbardziej pasują do indywidualnych potrzeb klienta.

Jednym z najbardziej przełomowych, postępujących sektorów jest klimatologia. Badacze przez lata używali rozwijającego się sprzętu technicznego, aby śledzić zmieniający się klimat i jego skutki. Dziś mogą kontrolować zmiany w planecie w czasie rzeczywistym i upraszczając wiedzę, dostarczać światowym przywódcom oraz przedsiębiorstwom inicjatywy i dowody na to, jak zawrócić bieg zmiany klimatu oraz szkód środowiskowych.

Wyżej wspominany raport wykazał jednak wymowną lukę pomiędzy ilością ankietowanych, którzy popierają uwzględnianie nauki podczas tworzenia zasad (84 procent), a ilością ankietowanych, według których rząd faktycznie podczas takowych procesów naukę uwzględnia (51 procent). Decydenci mogą i powinni starać się spełniać oczekiwania społeczeństwa poprzez wykorzystywanie faktów oraz dostępnych dowodów, aby wdrażać zasady. Równie ważne jest, żeby jednocześnie dyskutowali o nich otwarcie, aby ludzie mogli zrozumieć w jaki sposób nauka wpływa na ich decyzje.

Ramy regulacyjne, które priorytetyzują naukę oraz dowody podczas podejmowania decyzji, już istnieją. Na przykład Modified Risk Tobacco Product Application (Stosowanie produktu tytoniowego o zmodyfikowanym ryzyku) Amerykańskiego FDA (Agencja Żywności i Leków), wyznaczająca ścieżkę w ocenianiu jakości i w komunikowaniu o produktach zawierających nikotynę, które mogą być lepszą opcją dla palaczy. Dla jasności, te produkty nie są pozbawione ryzyka i najlepszą opcją dla palaczy byłoby całkowite odstawienie tytoniu oraz nikotyny. Tym jednak, którzy kontynuują palenie, ramy te pokazują, jak rząd rozróżnia alternatywy wolne od dymu oraz zwykłe papierosy, w celu promowania zdrowia. 

Porażka nie wchodzi w grę

Raport PMI pokazuje, że społeczeństwo chce, aby decydenci oraz przywódcy posługiwali się zaufaną nauką podczas ingerowania w prawo. To najlepszy sposób, aby pokazać, że dobro publiki oraz jej apele domagające się postępu są brane pod uwagę. Kiedy ignoruje się dowody, najczęściej podczas podejmowania decyzji popełniane są błędy, a to może hamować postęp. Wykorzystując naukę i jej odkrycia, decydenci oraz biznesowi przywódcy mogą odegrać kluczową rolę w zmianie oblicza przemysłu oraz rządu - na korzyść społeczeństwa.

Jak pokazuje pandemia Koronawirusa, nigdy nie wiadomo co czeka na nas za zakrętem, ale jedno jest pewne: walcząc o lepszą przyszłość, wiele światowych problemów możemy zwalczyć jedynie za pomocą nauki i technologii

Autor: 
Sponsored by Philip Morris International Tłum. Julia Karoń

Reklama