Raport klimatyczny ONZ

Reklama

wt., 01/07/2020 - 22:01 -- Anonim (niezweryfikowany)

W roku 2019 ONZ opublikowała raport dotyczący obecnego stanu środowiska oraz jego zagrożeń. W raporcie zawarto również rozwiązania dla obecnych problemów. Przy zaangażowaniu rządów i organizacji w skali kraju, w zakresie międzynarodowym i globalnym negatywne zmiany można ograniczyć i zatrzymać.

Podstawą oceny sytuacji jest dobrobyt i zdrowotność społeczeństw. Największym zagrożeniem jest zmiana klimatu – wzrost temperatury. Topniejące lodówce, zagrożenia podtopieniem wielu obszarów, suszę i w efekcie pożary stają się coraz bardziej rozpowszechnione i trudne. Suszę i podtopienia wywołują zagrożenia głodu i niedoboru żywności. Dotyczy to krajów ciepłych, ale coraz częściej Europy, w tym Polski. Głód ma w niedługim czasie zagrażać wielu milionom osób. Główny powodem ocieplania klimatu jest emisja CO2. Zagrożenia zanieczyszczenia powietrza zagraża milionom osób, zanieczyszczenia środowiska kolejnym milionom osób przedwczesną śmiercią. Równocześnie jest zarażeniem dla wielu gatunków zwierząt morskich, słodkowodnych i bezkręgowców oraz owadów. (około 30% gatunków). Spowoduje to ograniczenia bioróżnorodności i zachwiania ekosystemów.

W raporcie zawarto wiele wskazówek jak ograniczyć zagrożenia. Podstawą jest wprowadzenie na całym świcie Zrównoważonego zarządzania i gospodarowania zasobami szczególnie naturalnymi oraz zmiany w gospodarowaniu energią. Oszczędność energii i efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to podstawa. W wielu krajach od wielu lat prowadzone są działania zmierzające do polityki efektywnego i oszczędnego gospodarowania w wielu branżach i sektorach. Planowane są kolejne akcje i programy oraz programy finansowe dla wprowadzenia nowych polityk gospodarowania. W całej Europie dzięki środkom unijnym i krajowym wprowadza się nowoczesne gospodarowanie i oszczędność. Polityka efektywnego gospodarowania jest coraz powszechniejsza i bardziej popularna. Europa jest jednym z bardziej rozwiniętych obszarów w tym zakresie. Od kilkunastu lat wprowadza energooszczędność i efektywne zarządzanie oraz rozwija odnawialne źródła energii. Jest pionierem i najbardziej rozwiniętym obszarem na świecie. Widać największe postępy we wprowadzaniu ograniczeń CO2 i efektywnego zrównoważonego zarządzania.

W Polsce przez ostatnie lata wprowadzono również wiele zmian i unowocześnień. Efektywne zarządzanie energią, efektywne wykorzystanie zasobów i ochrona środowiska znacznie rozwinięto i rozbudowano. W Europie do 2050 ma być wprowadzona polityka neutralności klimatycznej, która opiera się o ograniczenie emisji CO2 do poziomu, który może być zneutralizowany przez przyrodę i poziom by ograniczyć wzrost temperatury. Polskim problemem jest energia węglowa, o dużej emisji CO2. Jednak kraj tak uzależniony od tego paliwa nie może w tak szybkim tempie przejść do mniejszej emisji i rezygnacji z węgla. Trzeba wielu lat i wielu inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) by zmienić gospodarkę węglową. Polska nie ma warunków by w pełni oprzeć się o OZE. Można szukać oszczędności poprzez efektywne zarządzanie energią i efektywne gospodarowanie. Można również ograniczyć straty energii przy przesyłach, docieplać budynki. Ważne jest ograniczenie zanieczyszczeń samochodów, oraz wprowadzenie ekologicznych samochodów.

 

Autor: 
Dorota Smoleńska
Dział: 

Reklama