Smutny obraz naszej planety

Reklama

śr., 05/08/2019 - 14:43 -- Anonim (niezweryfikowany)

Bezustanna pogoń za wzrostem ekonomicznym oraz zmiany klimatyczne doprowadziły do tego, że niemal milion gatunków zagrożony jest wyginięciem, ostrzegają naukowcy w pierwszym kompleksowym raporcie ONZ na temat bioróżnorodności.

Według raportu, od miliona do, jak się szacuje, ośmiu milionów gatunków roślin, owadów i zwierząt stanęło przed widmem unicestwienia.

Tylko szeroko pojęte transformacje globalnego systemu ekonomicznego i finansowego mogłyby uratować ekosystemy mające żywotne znaczenie dla naszych przyszłych pokoleń, donosi raport, za którym opowiedziało się 130 krajów, łącznie z USA i Chinami, donosi Reuters.

Raport na temat szkód, jakie przyniosła przyrodzie nowoczesna cywilizacja, przedstawia smutny obraz planety wyniszczonej nieustającym wzrostem liczby ludności świata, bezmyślną konsumpcją i zmianami środowiskowymi powodowanymi przez człowieka.

Tempo wymierania gatunków jest już "od 100 do 1000 razy szybsze od typowego dla ostatnich milionów lat", podaje Międzyrządowa platforma nauki i polityki w zakresie różnorodności biologicznej i usług ekosystemowych (IPBES), Programu Środowiskowego ONZ, w której wzięło udział 145 specjalistów z 50 państw.

Tym, co zagraża ponad 40% płazów, 33% raf koralowych i 1/3 wszystkich morskich ssaków na planecie jest zmniejszenie liczby siedlisk, eksploatacja naturalnych źródeł, zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie, donosi CCN.

- Zdrowe ekosystemy, od których zależy ludzkość i inne gatunki, pogarszają się szybciej, niż kiedykolwiek do tej pory, powiedział przedstawiciel IPBES Sir Robert Watson dodając, że potrzeba transformacji, by można było ocalić planetę.

Raport opublikowano 6 miesięcy po tym, jak Międzyrządowy panel ONZ na temat zmian klimatycznych ostrzegł, że światu pozostało mniej niż 12 lat, by uciec przed globalnym ociepleniem, które może mieć katastrofalne następstwa.

Autor: 
Tłum. Emilia Liberda
Źródło: 

Tanjug

Dział: 

Reklama