Początki refleksji naukowej – filozofia przyrody

Reklama

pon., 08/30/2021 - 18:55 -- MagdalenaL

Chyba, każdy z nas kiedykolwiek interesował się pojawieniem się kosmosu i naszego światu. Interesowali się tym też wielcy filozofowie V-IV wieku p. n. e. Ale w przeciwieństwie do naszych chwilowych refleksji, ich ciekawość przerodziła się w dzieło życia. Filozofowie byli przekonani, że odkrywanie kosmosu jest jednocześnie odkrywaniem pewnego ładu i porządku. Takie były początki refleksji naukowej.

Zacznijmy od zbadania pojęcia „Arché” – pojęcia, za pomocą którego myśliciele starali się opisać wszechświat, jednocześnie wskazując na jego początki i zasady działania, opisujące zmiany i ruch. Pierwszy starożytny filozof - Tales z Miletu, wierzył, że wszystko pochodzi z wody. I nie jest to zaskakujące, ponieważ woda to znany płyn, który jest jednocześnie jednym z najważniejszych zasobów naturalnych.

Inni myśliciele również pracowały nad pytaniami pojawy wszechświatu. Dobrze znany Pitagoras twierdził, że wszechświat można opisać za pomocą liczb i muzyki. Krótko mówiąc, wszystko, co się dzieje w naszym wszechświecie i te zmiany, które później odczuwamy, mają matematyczne wyjaśnienie i powtarzają się w pewnym okresie.

„Arché” Anaximandra to bezkres. Zasugerował, pojawienie się światowego „embriona”, który później dzieli się na fizyczne przeciwieństwa takie jak ciepło i zimno, suchość i wilgotność, wzajemne oddziaływanie, które powoduje powstanie Wszechświatu. Czyli, wszelkie narodziny oznaczają rozdzielanie się przeciwieństw, zaś każda śmierć to ponowne łączenie się ich w bezkształtnym bezkresie.

A refleksje filozofa Anaksymenesa dotyczyły powietrza i jego różnych stanów. Wiedział, że dzięki powietrzu tworzą się wiatr, chmury i woda. Dlatego doszedł do wniosku, że powietrze nie tylko daje początek wszystkim ciałom, ale także gwarantuje integralność całego kosmosu i wszystkich żywych organizmów.

Baza Empedoklesa lub jego „Arché” opiera się na dobrze znanych 4 żywiołach: ogniu, powietrzu, wodzie i ziemi. Jego zdaniem wszystkie one wypełniają przestrzeń i są w ciągłym ruchu. Są niezmienne i wieczne. Wszystkie te refleksje mogą nie być do końca prawdziwe i mogą też być kontrowersyjne, ale szalenie interesujące.

Która z tych teorii jest Państwu bliższa?

Autor: 
Anastasiia Vasylchenko
Źródło: 

Własne

Dział: 

Reklama