Żegluga napędza globalne ocieplenie

Reklama

czw., 09/02/2021 - 00:31 -- MagdalenaL

Żegluga w Europie odpowiada za około jedną piątą światowych emisji gazów cieplarnianych na morzu. Sprawozdanie pokazuje, że w sektorze tym dokonano już ulepszeń, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Nie tylko ruch na drogach stanowi poważne obciążenie dla środowiska, ale również transport morski jest głównym czynnikiem powodującym globalne ocieplenie. W sprawozdaniu Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) i Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) po raz pierwszy przedstawiono rzeczywisty wpływ transportu morskiego w Europie na środowisko. Według raportu zbadano emisje, zanieczyszczenie powietrza, wycieki ropy, zrzuty ścieków, tworzywa sztuczne, podwodny hałas oraz transport żywych organizmów do innych wód. Według raportu, statki były odpowiedzialne za 13,5 procent wszystkich emisji gazów cieplarnianych spowodowanych przez transport w UE w 2018 roku. Największym trucicielem był transport drogowy (71 proc.), podczas gdy lotnictwo odpowiadało za 14,4 proc. emisji. Wszystkie rodzaje transportu muszą stać się bardziej zrównoważone, inteligentne i odporne, stwierdziła w oświadczeniu Adina Vălean, komisarz UE ds. transportu. Obejmuje to również wysyłkę, powiedziała.

Statki odgrywają istotną rolę jako środek transportu między krajami UE - zarówno w przypadku transportu pasażerskiego, jak i towarowego. 77 procent europejskiego handlu zagranicznego - i 35 procent całego handlu - odbywa się drogą morską. Eksperci szacują, że w najbliższych dziesięcioleciach liczba ta będzie rosła. „Transport morski w UE stoi przed decydującym dziesięcioleciem przejścia na sektor bardziej zrównoważony pod względem gospodarczym, społecznym i środowiskowym" - czytamy w sprawozdaniu. Jednym z wyzwań są emisje: w sumie statki zawijające do portów UE i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w 2018 r. wyprodukowały około 140 mln ton emisji CO2. Stanowiło to około 18 procent wszystkich emisji CO2 spowodowanych przez transport morski na świecie w tym roku. Emisje dwutlenku siarki stanowiły 16 procent światowych emisji SO2 z żeglugi międzynarodowej. „Mimo że w ostatnich latach transport morski poprawił swoje wyniki w zakresie ochrony środowiska, nadal stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z dekarbonizacją i ograniczeniem zanieczyszczeń” - powiedziała.

Jednym z możliwych rozwiązań jest przejście na bardziej przyjazne dla środowiska rodzaje napędu i źródeł energii, takie jak biopaliwa, akumulatory, wodór lub amoniak. W raporcie stwierdzono, że zasilanie z lądu, gdzie statki wyłączają swoje silniki i podłączają się do źródła energii, mogłoby również stanowić czyste źródło energii w portach morskich i śródlądowych. Kolejnym wyzwaniem jest podwodny hałas generowany przez statki, który może w różny sposób wpływać na życie morskie. Szacuje się, że transport morski przyczynił się do ponad dwukrotnego wzrostu poziomu hałasu podwodnego w wodach UE w latach 2014-2019. Ponadto żegluga międzynarodowa powoduje transport gatunków do wód, w których nie występują, co może mieć wpływ na tamtejsze ekosystemy. „Raport wyraźnie pokazuje, że transport morski w Europie i cała międzynarodowa społeczność żeglugowa mają pilny obowiązek zwiększenia wysiłków na rzecz zmniejszenia śladu ekologicznego sektora” - powiedział szef EEA Hans Bruyninckx.

Autor: 
tłum. Monika Ciesek

Reklama