Kazań - pierwsze „Miasto bez odpadów”

Reklama

pon., 09/09/2019 - 15:41 -- Anonim (niezweryfikowany)

Rząd Tatarstanu i Coca Coli zamierzają uczynić Kazań pierwszym „Miastem bez odpadów” w Rosji, którego koncepcja zostanie zastosowana w ramach globalnej strategii Coca-Coli „Świat bez odpadów”. W tym celu w sierpniu postawiono pierwszy krok: rząd Republiki i spółka podpisały porozumienie w sprawie opracowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stałych, informuje oficjalna strona internetowa Coca - Coli .

Zgodnie z umową firma dostarczy miastu wymaganą liczbę kontenerów dla wszystkich dzielnic mieszkaniowych do końca 2019 r. będą w stanie zebrać około jednej trzeciej objętości odpadów z gospodarstw domowych. Wspólnie zrealizowanych zostanie także szereg inicjatyw edukacyjnych: dla uczniów - lekcje ekologiczne „Podziel się z nami” , zadania dla studentów, a także seria wydarzeń ekologicznych dla mieszkańców miasta.

Według prezesa Coca-Coli HBC w Rosji wyjątkowość koncepcji „Miasto bez odpadów” polega na zintegrowanym podejściu. Firma nie tylko ustanawia pojemniki do oddzielnego zbierania śmieci, ale także dąży do rozwoju kultury i praktyki w dziedzinie selektywnego zbierania, co pozwoli w niedalekiej przyszłości zapewnić odbiór i przetwarzanie 100% ekwiwalentu opakowań Coca - Coli w mieście.

W ramach globalnej strategii „Świat bez odpadów” firma postawiła sobie za cel przejście do opakowań w pełni nadających się do recyklingu do 2025 r., a do 2030 r., aby zapewnić odbiór i przetwarzanie w 100% ekwiwalentnych opakowań na rynku.

Autor: 
Aleksandra Gadocha
Źródło: 

meteovesti.ru

Reklama