Program Czyste Powietrze

Reklama

pon., 11/04/2019 - 18:35 -- Anonim (niezweryfikowany)

Czyste Powietrze to program , którego celem jest zmniejszenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery. Badania UE pokazują, że w Polsce wiele miast przekracza normy zaniebieszczenia atmosfery. Dotyczy to głównie starych domów z piecami na paliwo stałe oraz nieodpowiednio ocieplonymi.

Starsze domy potrzebują modernizacji, wymiany okien i drzwi oraz ocieplania budynku co powala na organicznie zapotrzebowania na ogrzewanie do 40%. Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli budynków mieszkalnych. Dotacja lub pożyczka jest uzależniona od wielkości dochodu na osobę tycz rodzin. Wartość dofinansowania i pożyczki od 7 ty. do 53 tys zł. Oferta jest skierowana również dla nowych budynków, które chcą zainwestować w odnawialne źródła energii lub zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania programu. Program zaczął się w 2018 i ma trwać do 2029. Podpisywanie umów trwa do 31.12.2027 roku.

W dniu 17.10.2019 odbyły się konsultacje w sprawie programu. Konstrukcja pożyczki oraz praktyka działania systemu pożyczek udzielanych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach programu Czyste Powietrze wywołuje jednak szereg krytycznych uwag ze strony wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze, jak również organizacji pozarządowych zajmujących się poprawą jakości powietrza w Polsce. Instrument ten budził również szereg wątpliwości i uwag ze strony ekspertów Banku Światowego dokonujących ewaluacji programu Czyste Powietrze w ramach programu Catching Up Regions, jak również przedstawicieli DG REGIO zaangażowanych w ten program (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Osoby zainteresowane udziałem w programie mogły zgłaszać uwagi do 31.10.2019 roku.

Program Czyste Powietrze napotyka wiele problemów. Prawie 60% beneficjentów, którzy w momencie składania wniosku chcieli wnioskować o pożyczkę, po zapoznaniu się z wszystkimi wymaganymi dodatkowymi dokumentami i załącznikami wymaganymi do oceny zdolności kredytowej, z pożyczki ostatecznie zrezygnowali. 1/3 beneficjentów po wstępnym rozpatrzeniu wniosku przez pracownika Funduszu i dostarczeniu wymaganych załączników, oczekuje w tym momencie na ocenę zdolności kredytowej. Pozytywną odpowiedź w kwestii udzielenia pożyczki otrzymało zaledwie 3% beneficjentów (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Wiele wniosków zostało w pierwszym etapie odrzuconych z powodu braku zdolności kredytowej. Problemem jest również sposób zabezpieczeń poprzez poręczenia. Dużym ograniczeniem jest czasochłonna i skomplikowana procedura oraz brak wsparcie przez pośrednika w wypełnieniu dokumentów. Negatywnie są oceniane warunki pożyczki: refundacja o nie prefinansowanie. W dniu 31.10.2019 została uruchomiona na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakładka do zadawania pytań o program oraz najczęściej zadawanymi pytaniami, dostępna jest również infolinia.

 

Autor: 
Dorota Smoleńska

Reklama