Rząd Wielkiej Brytanii dąży do rozszerzenia ochrony zwierząt będących źródłem kości słoniowej

Reklama

wt., 07/20/2021 - 00:50 -- MagdalenaL

Rozpoczęto konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia ustawy o kości słoniowej ze słoni na inne gatunki, w tym hipopotamy i orki.

Hipopotamy, morsy i orki mogą otrzymać większą ochronę prawną w ramach rządowych propozycji rozszerzenia zakazu kłusownictwa dotyczącego kości słoniowej.

Plany zakładają rozszerzenie ustawy o kości słoniowej, aby objęła więcej zwierząt; ministrowie mówią, że słonie nie są jedynym gatunkiem zagrożonym. Proponowane środki ochronne zostały poddane konsultacjom społecznym w sobotę, a Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich wezwał zainteresowane strony z branży i członków społeczeństwa do dzielenia się swoimi poglądami.

Ustawa o kości słoniowej uzyskała Królewską zgodę w 2018 r., ale nie weszła jeszcze w życie. Ustawa ta wprowadziłaby w Wielkiej Brytanii prawie całkowity zakaz importu, eksportu i handlu przedmiotami zawierającymi kość słoniową.

Dążąc do rozszerzenia ograniczeń, rząd przedstawił do konsultacji trzy opcje: utrzymanie obecnego zakazu dotyczącego wyłącznie kości słoniowej; rozszerzenie ustawy wyłącznie na kły hipopotama; lub rozszerzenie jej na pięć wymienionych gatunków - hipopotama, narwala, orki, kaszalota i morsa.

Rozpoczynając konsultacje, minister środowiska Zac Goldsmith powiedział, że rozszerzenie zakazu stanowiłoby „jasny sygnał”.

Powiedział, że „ustawa o kości słoniowej jest jednym z najsurowszych zakazów tego rodzaju na świecie i wysyła jasny sygnał, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby uratować słonie przed groźbą wyginięcia”.

„Niemniej jednak handel kością słoniową jest zagrożeniem dla ochrony innych wspaniałych gatunków, takich jak hipopotam, narwal i mors. Dlatego wzywam wszystkich do podzielenia się swoimi uwagami, aby pomóc nam zapewnić, że możemy ochronić więcej zwierząt przed ponurym handlem kością słoniową”.

Kłusownicy są zagrożeniem dla hipopotamów, orki i kaszaloty są celem ataków dla ich zębów, a narwale i morsy dla ich kłów.

Mark Jones, szef ds. polityki w Born Free Foundation powiedział: „Skupiając się tylko na handlu kością słoniową, inne gatunki będące źródłem kości słoniowej mogą ucierpieć, ponieważ handlarze kością słoniową i konsumenci zwrócą się ku alternatywom”.

„Podejmując ten krok, Wielka Brytania może wysłać jasny sygnał do reszty świata, że zabijanie zwierząt w celu wyrzeźbienia ozdób z ich zębów jest nie do przyjęcia w XXI wieku”.

Premier Boris Johnson zapowiedział wcześniej, że środki na walkę z nielegalnym handlem dzikimi zwierzętami zostaną zwiększone w ramach brytyjskiego międzynarodowego funduszu bioróżnorodności, którego budżet wynosi 220 mln funtów.

Autor: 
Alex Mistlin / tłum. Eryk Mórawski
Zagłosowałeś na opcję 'down'.

Reklama