Po co oszczędzać wodę?

Reklama

pt., 07/30/2021 - 13:32 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Wikimedia Commons

  • Światowe rezerwy wody są ograniczone;
  • Bez wody nie ma życia;
  • Pomaga przygotować się na ewentualne susze lub niedobory wody;
  • Może zapobiegać konfliktom motywowanym dostępem do świeżej wody;
  • Pomaga chronić środowisko;
  • Słodka woda przyczynia się również do istnienia i zachowania społeczności ludzkich oraz wszystkiego, co przyczynia się do ich bezpieczeństwa i komfortu;
  • Jest to bardziej ekonomiczne, a niedobór świeżej wody może zwiększyć jej koszt.

 

Wszyscy mamy w wyobraźni obraz naszej pięknej niebieskiej planety pokrytej wodą, wysyłany do nas przez satelity krążące wokół Ziemi. Wszyscy dowiedzieliśmy się w szkole, że Ziemia jest w 75% pokryta wodą. Dlaczego więc coraz więcej słyszymy o znaczeniu oszczędzania wody? Czy nie możemy cieszyć się nią w obfitości?

Odpowiedź brzmi: NIE. W rzeczywistości to wszystko kwestia frazeologii. Rzeczywiście, nie powinniśmy mówić „po co oszczędzać wodę”, ale „po co oszczędzać świeżą wodę”. Bo jeśli Ziemia rzeczywiście jest pokryta kilkoma milionami kilometrów sześciennych wody, to jest to woda słona, zasób mało interesujący dla przetrwania ludzi, zwierząt czy roślin, które zależy głównie od regularnego dostępu do wody, słodkiej lub pitnej.

Słodka woda jest zasobem deficytowym. Stanowi 2,5% całej wody na naszej planecie. Pozostałe 97,5% to woda słona. Z tego 2,5% słodkiej wody 68,7% znajduje się w czapach polarnych, a 30,1% znajduje się pod ziemią, do której trudno jest dotrzeć. W związku z tym mamy dostęp tylko do 1,2% słodkiej wody, co stanowi mniej niż jedną trzecią słodkiej wody dostępnej na Ziemi. Mówiąc prościej, to tak, jakbyśmy na 100 litrów wody, które reprezentują całość słodkiej wody na Ziemi, mieli dostęp tylko do małej łyżeczki tej wody - jest to niewiele.

 

Po co oszczędzać wodę?

  • Bo bez wody nie ma życia.

Woda, podobnie jak tlen, jest synonimem „życia”. To cenne zasoby, które musimy pielęgnować. Jednak chociaż wszyscy mamy taki sam dostęp do tlenu w powietrzu, nie dotyczy to wody pitnej. W większości krajów słabo rozwiniętych oraz w niektórych krajach rozwijających się ludzie stale narażają swoje życie na niebezpieczeństwo spożywania niebezpiecznej wody. We Francji mamy łatwy i, jak się wydaje, nieograniczony dostęp do wody pitnej. Ta obfitość często uniemożliwia nam realizację naszego przywileju. Kiedy więc zadajemy sobie pytanie, po co oszczędzać wodę, pierwszym powodem powinien być sumienny wysiłek ze współczucia dla milionów ludzi, którzy narażają swoje życie i życie swoich rodzin na ryzyko jednego łyka wody.

Oszczędzanie wody jest również niezbędne, aby zapobiegać suszom i niedoborom. Nasze źródła świeżej wody są niezwykle ograniczone, dlatego dla naszego przetrwania niezbędne jest zagwarantowanie ich zrównoważonego rozwoju. Zbliżający się epizod suszy często powoduje reakcję władz, które następnie dbają o zaalarmowanie różnych osób (tj. osoby fizyczne, rolników, przemysłowców itp.), aby zmniejszyć zużycie wody. Ograniczenia są nakładane nawet w najpoważniejszych sytuacjach. Wiedząc, że 25% zużycia wody we Francji przypada na sferę domową, kluczowe wydaje się wzmocnienie tej pracy w celu podniesienia świadomości konsumentów, tak aby oszczędzanie wody było w pełni częścią ich codziennego życia, przez cały czas, a nie tylko czymś wyjątkowym. Zachowanie związane z jednorazowym niedoborem. Oszczędzanie wody to ważna sprawa dla każdego z nas.

 

Po co oszczędzać wodę?

  • Aby uniknąć konfliktów i chronić środowisko.

Przy 7,5 miliarda ludzi na Ziemi i tak małej ilości świeżej wody, nie mamy innego wyjścia, jak wzywać do ochrony wody wszelkimi możliwymi sposobami. Niektórzy eksperci przewidują, że woda będzie sercem wielu przyszłych konfliktów na całym świecie, a niebieskie złoto może pewnego dnia zastąpić czarne złoto w kolejności priorytetów naszych rządów. Istnieje już kilka prochowni, które mogłyby stać się sceną wojen toczących się wokół wody. Jednym z tych gorących punktów jest Azja Południowo-Wschodnia. Napięcia między Chinami, Indiami, Bangladeszem, a nawet Pakistanem mogą być spotęgowane poprzez czerpanie lub kierowanie wody z rzek takich jak Indus, Ganges, Brahmaputra i Mekong. Bliski Wschód i wiele innych części świata to także miejsca wysokiego napięcia, w których bardzo brakuje wody, aby ugasić płomienie możliwych przyszłych konfliktów.

 

Ekologiczny gest, który robi różnicę

Mówimy o eko-gestach, aby określić te proste gesty, które wszyscy możemy wykonywać codziennie, aby dbać o nasze środowisko. Zmniejszając zużycie wody, ograniczamy potrzeby i infrastrukturę niezbędną do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (prace poboru, oczyszczania i dystrybucji). Ponadto niektóre etapy uzdatniania wody mogą wymagać chemikaliów i procesów, które są szkodliwe dla środowiska, a oczyszczanie ścieków odprowadzanych do morza jest czasami uważane za niewystarczające. Dodajmy do tego, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami tej planety. Ryby, ale także ptaki i ssaki mogą być ubocznymi ofiarami naszego złego zachowania.

 

Nowoczesne miasto i woda

Jak wyglądałoby nowoczesne miasto bez wody? Pomyśl o wszystkich usługach publicznych, dla których woda jest niezbędna, zaczynając od strażaków i szpitali. Bez dobrego zaopatrzenia w wodę nowoczesne miasto nie byłoby tak bezpieczne, wygodne i czyste. Moglibyśmy obawiać się skutków fali upałów, suszy, niszczącego stanu instalacji ze znacznymi wyciekami wody, a nawet nieodpowiedzialnego zachowania, takiego jak dzikie otwieranie hydrantów przeciwpożarowych. Doprowadziłoby to do podjęcia środków nadzwyczajnych, takich jak rotacyjne cięcia wody, które mogłyby mieć jeszcze bardziej negatywny wpływ na szpitale lub strażaków. Tym samym życie ludzkie byłoby zagrożone. A co z rolnikami, fabrykami, restauracjami, wszystkimi tymi elementami niezbędnymi do utrzymania naszej gospodarki, których działalność musiałaby zostać ograniczona? Wszyscy powinniśmy być zainteresowani oszczędzaniem wody, aby nadal cieszyć się komfortowym i spokojnym środowiskiem życia, które oferuje nowoczesne miasto.

Mamy skłonność do myślenia, i często słusznie, że wszystko, co jest rzadkością, jest drogie, a fakt, że woda jest tak tania, każe nam sądzić, że wcale jej nie brakuje. Ale to tylko złudzenie. We Francji mamy szansę cieszyć się minimalnym standardem życia. Dostęp do wody pitnej jest podstawowym prawem, które nasz rząd zobowiązuje się zapewniać po bardzo niskich kosztach. Jeśli jednak koszt usługi wody pitnej, którą musimy płacić (uzdatnianie, dystrybucja i opłaty) jest ogólnie dość stabilny, to znacznie wzrósł od 2011 r. Logika podpowiada zatem, że jeśli zużywamy mniej wody, znajduje to odzwierciedlenie w rachunku oraz w wydatkach. Należy również pamiętać, że podczas poważnych susz, które dotykają terytorium, mogą zostać wydane nakazy prefektury. Nieprzestrzeganie tych dekretów może skutkować grzywną w wysokości od 1500 do 3000 euro. Tym bardziej warto podjąć wysiłek oszczędzania wody.

Autor: 
tłum. Weronika Leśny

Reklama