Ptaki a świadomość

Reklama

sob., 10/03/2020 - 12:14 -- MagdalenaL

Świadomość w królestwie zwierząt to ciągle trudny temat. Zwykle przypisuje się ją ludziom i innym naczelnym, choć niektórzy sugerują, że jest to cecha wspólna wszystkich ssaków. Czy zwierzęta takie jak ptaki, owady i ryby są obdarzone świadomością? Nowe badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w niemieckiej Tybindze sugeruje, że na przykład ptaki - tak.

Świadomość może mieć więcej etapów. Najniższy to wrażliwość – lub możliwość posiadania punktu widzenia. Kolejny to inteligencja- umiejętność wychwytywania myśli i formułowania opinii. Wreszcie - zrozumienie samego siebie.

Udowodnienie, że ptaki i zwierzęta im podobne odczuwają, byłoby rewolucyjne dla naszego pojmowania świadomości i mózgu. W przypadku naczelnych, świadomość jest zwykle związana z korą mózgową. Jednak zwierzęta takie, jak ptaki tej części mózgu nie mają.

Podczas eksperymentu, pod kierunkiem profesora Andreasa Niedera zajmującego się na Uniwersytecie w Tybindze psychologią zwierząt, badano wrony- ptaki z rodziny krukowatych (obejmującej również kruki, sroki i soje). Wytrenowano je tak, by reagowały na bodźce wizualne wyświetlane na ekranie.

Czasami bodziec był wyraźny i ptaki sygnalizowały, że go widziały. Innym razem – słaby, na granicy ich percepcji. W takich przypadkach, nawet przy tym samym niskim natężeniu, czasami ptaki informowały, że widzą, a czasami nie.

- Nie można tego wytłumaczyć pracą oka. To musi zachodzić w mózgu, na wyższych poziomach przetwarzania informacji, które oceniają „bodźce sensoryczne”, mówi Nieder.

Jeszcze bardziej intrygujące było to, że czasami wrony sygnalizowały, że coś widziały, podczas gdy w rzeczywistości niczego nie było. Oczy wrony były w pewnym sensie kolejnym wskaźnikiem subiektywnej rzeczywistości.

Podczas eksperymentu naukowcy zauważyli w mózgach ptaków aktywność indywidulaną komórek nerwowych. Gdyby ich doświadczenie nie było subiektywne, ptaki zareagowałyby podobnie na każdy słaby bodziec, ale tak się nie stało. Komórki nerwowe były aktywne tylko wtedy, gdy ptak `zgłosił`, że zauważył bodziec.

Aktywność została odnotowana w „nidopallium caudolaterale” (NCL) [ptasim odpowiedniku kory przedczołowej naczelnych; obszar mózgu ptaka, który koordynuje procesy poznawcze w warstwie pallium mózgu czyli korze mózgowej z substancją białą, od tłum., za Wikipedią]. Mimo, że ptaki nie mają kory mózgowej, ich NCL kieruje informacje sensoryczne do innych części ciała.

- Ciekawe, że NCL (występująca tylko u ptaków) rozwijała się w trakcie ewolucji anatomicznie, zdecydowanie i niezależnie, mówi Nieder i dodaje: „Uważamy, że NCL pełni w mózgu ptaków podobne funkcje na wyższych poziomach przetwarzania, jak kora przedczołowa w mózgach naczelnych, ale w mózgu ssaków nie występuje NCL tak, jak w mózgu ptaka nie ma kory przedczołowej”.

Wyniki te są ważne dla zrozumienia świadomości u zwierząt. Wrony i ludzie rozproszyli się na drzewie ewolucyjnym 320 milionów lat temu. Albo świadomość istnieje od tak dawna, albo ewoluowała w królestwie zwierząt wiele razy.

Autor: 
Tłum. Emila Liberda
Źródło: 

S.B.M./blic.rs

Dział: 

Reklama