Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych zabroniło wykorzystania reklam popup dostosowanych dla starszych osób

Reklama

pon., 04/19/2021 - 20:30 -- MagdalenaL

7 kwietnia bieżącego roku na swoim oficjalnym koncie na Wechat’ie opublikowało „Specyfikacje poziomu dostępności ustawień stron internetowych dla starszych osób”, a także „Specyfikacje poziomu dostępności ustawień aplikacji mobilnych dla starszych osób”, jasno określając interfejs pasujący do starszych urządzeń, a pojawianie się pojedynczych reklam popup jest surowo wzbronione.

Niedawno ministerstwo także rozprowadziło powiadomienie o kolejnych działaniach jakie powinny zostać podjęte aby wprowadzić rozwiązania biznesowe zwiększające dostępność aplikacji mobilnych dla starszych ludzi. Zawarte w powiadomieniu informacje były doprecyzowaniem „Specyfikacji poziomu dostępności ustawień stron internetowych dla starszych osób”, a także „Specyfikacji poziomu dostępności ustawień aplikacji mobilnych dla starszych osób”. Wspomina także w odniesieniu do stron internetowych i aplikacji dla ludzi starszych, że do 30 września bieżącego roku w oparciu o powyższe dokumenty można zgłaszać się oddzielnie albo do Chińskiego Towarzystwa Internetowego lub Chińskiego Centrum Badań Informacji i Komunikacji z prośbą o ewaluację. Te dwie jednostki w oparciu o „System ewaluacji poziomu dostępności aplikacji dla starszych osób” przeprowadzą ocenę, której wyniki będą ogólnie dostępne. Jeśli aplikacja czy strona internetowa zostanie oceniona pozytywnie, dostanie specjalne logo z informacją o dostępności, którego będzie mogła używać  przez dwa lata.

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych wraz z lokalnymi przedstawicielami Administracji Komunikacyjnej w oparciu o modele biznesowe ewaluowanych aplikacji i stron internetowych, które otrzymały pozytywną ocenę w trakcie ewaluacji a jednocześnie wyróżniły się w trakcie  zostaną nagrodzone dodatkowymi punktami w ocenie kredytowej przedsiębiorstwa. System ewaluacji poziomu dostępności aplikacji dla starszych osób będzie się składał z trzech części: ocen zadowolenia użytkowników, oceny technicznej i samooceny. Za całość będzie można zdobyć 100 punktów ale już 60 wystarczy aby przejść pomyślnie tą ewaluację. W „Specyfikacjach poziomu dostępności ustawień stron internetowych dla osób starszych” wspomniano, że strony internetowe zapewniające usługi dostosowane do starszych urządzeń, a także samodzielne strony internetowe mające takie udogodnienia, nie mogą umieszczać reklam oraz wtyczek, a także zabronione jest wykorzystanie o przypadkowej treści lub czasowych reklam popup. Ponadto system komputerowy strony powinien zapewnić dwa rozwiązania operacyjne – pełną klawiaturę i dużą myszkę. Strony też są zobowiązane do używania dużych znaków, dużego kontrastu kolorów ale także zwiększona czcionka tekstu oraz opcja automatycznego czytania głosowego i inne rozwiązania są dostępne jako asystent do czytania, uproszczenia wyglądu strony internetowej i formy wizualizacji informacji przez sztuczną inteligencję, a także zapewnić, że osoby starsze po wejściu na stronę poczują, że zostały odpowiednio obsłużone. A strony, które nie opierają się na ustawieniach operacyjnych, a także wcześniejszych ustawieniach wyszukiwarek powinny zapewnić opcję powiększenia strony i wyświetlanej na niej znaków. Jeśli będzie wymagane użycie kodu weryfikacyjnego, powinna zostać wprowadzona możliwość powiększenia tekstu, tak aby jego rozmiar zwiększył się minimum dwa razy. Dotyczy to zarówno znaków, różnych rodzajów przesuwania czy opuszczania obrazków czy innych form weryfikacji.  Jeśli wymaga będzie nietekstowa forma weryfikacji, strona internetowa powinna przynajmniej udostępnić jakąś formę nie wizualną np. wygenerowane przez system nagranie głosowe. W Specyfikacjach poziomu dostępności ustawień aplikacji mobilnych dla starszych osób zostało wyszczególnione, iż aplikacje powinny korzystać  z czcionki bezszeryfowej, a także wprowadzić dostosowanie jej wielkości. Odstęp pomiędzy linijkami tekstu powinien zostać zwiększony 1,3 razy, to samo dotyczy odstępów pomiędzy paragrafami, a jednocześnie trzeba wziąć pod uwagę dostosowanie do środowiska aplikacji, a także wyświetlanie informacji. W specyfikacjach znajdują się również informacje, że w aplikacjach dostosowanych dla starszych osób nie może być treści reklamowych, wtyczek, a także nie mogą pojawiać się  reklamy o dowolnej treści lub czasowe popup.

W aplikacjach mobilnych nie mogą także pojawiać się zachęty do pobrania, dokonania płatności czy inne przyciski nakłaniające. Ponadto aplikacje w trakcie wczytywania danych użytkownika powinny przestrzegać przynajmniej jednej reguły, dane te powinny być wykorzystane w jasno określonym, racjonalnym celu i powinny zostać wykorzystane w jak najmniejszym zakresie tylko do osiągnięcia wyznaczonego celu, zabronione jest przetwarzanie oraz zbieranie dodatkowych informacji, które nie mają związku z informacjami personalnymi, ma to na celu ochronę danych osobowych osób starszych. Zbieranie konkretnych informacji (takich jak lokalizacja czy zdjęcia) powinno spełniać wymogi „Zasad ograniczeń wykorzystania przez aplikacje mobilne najczęściej wymaganych danych osobowych”, a także „Zasad ewaluacji przechowywanych przez aplikacje danych osobowych”.

Autor: 
Tłumaczenie: Marta Tomczak

Reklama