Reklama

Wymieranie pszczół miałoby fatalne skutki. Amerykański badacz wyliczył: deficyt zbiorów i tym samym braki żywnościowe mogłyby doprowadzić do dodatkowych przypadków śmiertelnych w liczbie 1,42 mln rocznie.
...wytrzymałość roślinności zmniejsza się w ponad trzech czwartych amazońskich lasów deszczowych. Wyraźnie wskazuje to, że zbliżamy się do „punktu krytycznego", w którym zniszczenie lasów uniemożliwi przywrócenie Amazonii do jej pierwotnego stanu.
Nowe badania pokazują, że rezygnacja ze spotkań i zjazdów osobistych może drastycznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w miejscu pracy.
Amerykański ekspert przewiduje, że już w ciągu kilku lat tak wiele kosmicznych śmieci będzie okrążać Ziemię, że utworzą wokół niej pierścienie, takie jakie posiada Saturn.
Naukowcy odkryli zwierzęta morskie żyjące na plastikowych śmieciach na obszarze otwartego oceanu, zwanym „Wielką pacyficzną plamą śmieci”. Naukowcy obawiają się, że plastik może pomóc w transporcie gatunków inwazyjnych.
Według najnowszych badań naukowców, ponad 26 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych związanych z pandemią Covid-19 leży na dnie oceanów. Jest to rezultat niewłaściwego zarządzania odpadami w niektórych krajach, takich jak Indie czy Chiny.
Żegluga w Europie odpowiada za około jedną piątą światowych emisji gazów cieplarnianych na morzu. Sprawozdanie pokazuje, że w sektorze tym dokonano już ulepszeń, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.
Naukowcy mieli nadzieję, że po odpowiednio długim czasie sztuczne rafy koralowe dorównają wielkością naturalnym rafom. Jednak badanie 200-letniej sztucznej rafy koralowej pokazuje, że niekoniecznie tak jest.
Metody regeneracyjne, nie polegające na oraniu, przyjęte w małych winnicach rozprzestrzeniły się na gaje oliwne i wiodących producentów wina – zwiększając bioróżnorodność i zyski.
Karczowanie i zanieczyszczenie środowiska oraz inne działania człowieka wpłynęły na życie wielu gatunków na całym świecie.

Strony

Reklama