Reklama

Ile wody niesie Odra? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie, nie precyzując, kiedy i gdzie. Jeśli zapytamy, ile wody niesie Odra średnio, to przynajmniej odpadnie nam pytanie kiedy i zostanie tylko pytanie gdzie.
​Fascynująca animacja, którą opublikowała Narodowa Administracja Oceanu i Atmosfery USA (NOAA), pokazuje wszystkie zaobserwowane trzęsienia ziemi, jakie miały miejsce między 1 stycznia 2001 roku a 31 stycznia 2015.
Ciągle się mówi o końcu świata, dniu sądu ostatecznego i przerażającej "śmierci" naszej planety, która roztopi się w Słońcu lub rozpadnie w wyniku różnych klęsk żywiołowych. Ale co by się z nią stało, gdyby pewnego dnia zniknęli ludzie?
​Nasza planeta przechodziła przez różne okresy, klimat ulegał zmianom, często bardzo gwałtownym, co powodowało w dalszej kolejności wymieranie poszczególnych gatunków zwierząt. Dzisiejsze badania pokazują, że na przełomie wielu tysięcy nasza planeta
Czujemy je zawsze, gdy trzęsie się ziemia i wybuchają wulkany. Katastrofy, które każdego roku dotykają miliony i zabijają tysiące ludzi, mogą wydawać się przypadkowymi działaniami natury, ale kiedy ich skalę obserwuje się przez dłuższy czas,
Trzęsienia ziemi częściej zdarzają się wtedy, gdy księżyc jest w pełni lub bardzo małej fazie. Istnieje związek między przypływem, odpływem a częstotliwością i siłą trzęsienia ziemi. W pracy opublikowanej w nowym numerze specjalistycznego czasopisma
Są to skutki przebiegunowania się Ziemi. Średnio to zjawisko powtarza się co 250 tys lat jednak wynikające z badań naukowców ostatnie przebiegunowanie miało miejsce ok 780 tys lat temu.
Życie na Ziemi może mieć ponad cztery miliardy lat. Wskazują na to prastare minerały znalezione i zbadane przez naukowców z USA.
Naukowcy odkryli, że skład jądra Ziemi jest znacznie bardziej złożony, niż do tej pory sądzono.

Strony

Reklama