Czy jesteś zdolny do nurkowania?

Reklama

sob., 05/07/2022 - 23:20 -- MagdalenaL

Dzięki rozwojowi nurkowania technicznego z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu nurkowego w połączeniu z zastosowaniem gazów mieszanych osiąga się coraz dłuższe czasy nurkowania i większe głębokości.

Ze względu na pozytywny wpływ zmniejszonej grawitacji nurkowanie jest również wykorzystywane jako metoda terapeutyczna. Powoduje to wzrost liczby niepełnosprawnych i przewlekle chorych nurków. Czynniki te coraz częściej stawiają lekarza prowadzącego w obliczu sytuacji z pogranicza medycyny nurkowej. Tendencja do coraz bardziej odległych miejsc nurkowych, w których opieka medyczna w nagłych wypadkach jest często niewystarczająca, podkreśla znaczenie szczegółowych badań profilaktycznych dla nurków rekreacyjnych, a także kompleksowej opieki medycznej w nagłych wypadkach.

W wodach tropikalnych i w odległych miejscach wakacyjnych pojawiają się szczególne problemy związane z nurkowaniem. Często spontaniczna decyzja o zdobyciu licencji nurkowej rozwija się dopiero na miejscu. Rzetelne badanie sprawności nurkowej zgodnie z europejskimi standardami często nie jest wymagane przez lokalne centra nurkowe lub nie jest możliwe. W przeciwieństwie do nurków zawodowych i pracowników hiperbarycznych (zasada stowarzyszenia zawodowego G31), nie ma regulacji prawnych dotyczących profilaktycznych badań lekarskich dla nurków rekreacyjnych. Jedynie zapotrzebowanie stowarzyszeń i centrów nurkowych na certyfikaty wymusza konieczność przeprowadzania nurkowych badań lekarskich. Oczywiste jest, że coroczną konserwację regulatora lub przeprowadzaną co dwa lata konserwację butli ze sprężonym powietrzem przez TÜV pozostawia się specjalistom, a koszty tych czynności są zwykle pokrywane bez reklamacji.

Doświadczenie pokazuje jednak, że sytuacja jest zupełnie inna, jeśli chodzi o „własną opiekę zdrowotną”. Płetwonurek lubi oszczędzać czas i pieniądze, a „podpisy grzecznościowe” nie są niestety rzadkością. W mojej przychodni często słyszy się powiedzenie: „Gdybym miał umrzeć tam na dole, nie mógłbym sobie wyobrazić piękniejszej śmierci”. W końcu nadal masz u swego boku partnera nurkowego, którego narażasz na niebezpieczeństwo z powodu własnych problemów zdrowotnych i stawiasz w sytuacji awaryjnej lub niebezpiecznej, której możesz uniknąć.

Bardzo niewiele wypadków nurkowych kończy się „przyjemną śmiercią” pod wodą, ale prowadzą do znacznego cierpienia. Bardzo niewielu nurków umiera z powodu choroby dekompresyjnej, ale w razie wątpliwości wracają do domu na wózku inwalidzkim. Większość nurków po wątpliwych badaniach, a nawet po podpisaniu korzystnej umowy, łudzi się fałszywym poczuciem bezpieczeństwa, kierując się mottem: teraz już nic nie może pójść źle. Nieprawda!

Brak wiedzy medycznej na temat specyfiki nurkowania i procesów fizjologicznych zachodzących pod ciśnieniem często prowadzi do wydawania bezkrytycznych orzeczeń, nadmiernie krytycznych lub bezsensownych ograniczeń. Należy jednak podkreślić, że nawet w przypadku nieograniczonej zdolności do nurkowania, ocena stanu zdrowia jest jedynie zaświadczeniem o spełnieniu nieszkodliwych warunków fizycznych do uprawiania nurkowania i nie stanowi przepustki do bezsensownego zachowania pod wodą. W zasadzie każdy licencjonowany lekarz posiadający odpowiednią wiedzę może przeprowadzić badanie sprawności fizycznej do nurkowania, pod warunkiem, że zna fizyczne i sportowe uwarunkowania medyczne nurkowania. Listę lekarzy nurków zarejestrowanych przez GTÜM (Towarzystwo Medycyny Nurkowej i Hiperbarycznej) można znaleźć na odpowiedniej stronie internetowej.

Autor: 
tłum. Julia Myszyńska

Reklama