Europejski Instytut Innowacji i Technologii ma wzmocnić wsparcie dla mniej innowacyjnych regionów

Reklama

sob., 05/14/2022 - 12:42 -- MagdalenaL

Regiony te są częścią Regionalnego Programu Innowacji (Regional Innovation Scheme, ang. RIS), w ramach którego w ostatnich latach EIT pracował nad wzmocnieniem lokalnego potencjału innowacyjnego. 

Teraz chce maksymalnie zwiększyć swoją obecność, zapewniając innowatorom łatwiejszy dostęp do szkoleń, finansowania, doradztwa w zakresie rozpoczynania działalności i innych usług.

„Główną rzeczą, którą chcemy zapewnić, jest wpływ”, powiedział Luke Incorvaja, strateg EIT. „Chcemy, aby coraz większa liczba przedsięwzięć realizowanych w krajach RIS osiągała sukces komercyjny, aby coraz większa liczba studentów kończyła programy EIT”.

Dwa projekty pilotażowe zostaną uruchomione na Łotwie i w Macedonii Północnej.

W chwili obecnej istnieje 90 ośrodków prowadzonych przez osiem (wkrótce dziewięć) wspólnot wiedzy i innowacji EIT, które są rozrzucone po krajach RIS.

Na Łotwie, na przykład, istnieje sześć lub siedem ośrodków, od zdrowotnych po spożywcze, a innowatorzy mogą być zdezorientowani, gdzie szukać pomocy. W Macedonii Północnej nie ma żadnych węzłów, choć istnieje krajowy punkt kontaktowy, do którego można zwrócić się po wsparcie.

Zgodnie z planem do końca roku w obu krajach powstaną ośrodki reprezentujące wszystkie osiem społeczności, co ma zapewnić EIT lepsze dotarcie do innowatorów pragnących skorzystać z usług finansowanych przez UE oraz koordynację między istniejącymi lokalnymi ośrodkami.

EIT ma nadzieję, że do końca 2024 roku takie ośrodki znajdą się we wszystkich regionach RIS.

Wiadomo, że programy badawcze UE mają problem z brakiem równowagi geograficznej – większość pieniędzy trafia do instytucji w Europie Zachodniej. W Horyzoncie 2020 siedmioletnim programie badawczym, który zakończył się w 2020 roku, tylko 5% z budżetu wynoszącego 80 mld euro trafiło do organizacji z Europy Środkowej i Wschodniej.

Na początku EIT miał ten sam problem z równowagą – niewiele działo się na wschód od Włoch. W 2014 roku Parlament Europejski wprowadził Regionalny Program Innowacji, aby skierować pieniądze i wsparcie na wschód i południe Europy w ramach programu badawczego Horyzont 2020. 

Od tego czasu EIT szybko zwiększył swoją obecność w krajach RIS. W ramach programu Horyzont 2020 prawie jedna trzecia jego dotacji trafiła do tych regionów, wspierając przedsięwzięcia, które zebrały 2,29 mld euro. To oznacza wzrost poziomu partnerów i finansowania o 600-700%, szacuje Incorvaja.

W ramach programu badawczego Horyzont Europa decydenci jeszcze bardziej wzmacniają koncentrację EIT na tych regionach, a nowe przepisy wymagają, aby do 15% budżetu wynoszącego prawie 3 mld euro było przeznaczane na działania w ramach RIS.

Incorvaja powiedział w rozmowie, że wymiar regionalny będzie teraz podstawą wszystkich działań EIT, a nie tylko konkretnych inicjatyw. „Udało nam się dość dobrze spenetrować te ekosystemy, więc teraz możemy przejść do następnego etapu”, powiedział Incorvaja. „Teraz chodzi raczej o sposób działania, a nie o nowe programy. Wcześniej był to w dużej mierze program o zasięgu zewnętrznym”.

EIT pomaga obecnie Komisji Europejskiej w opracowaniu planu działania na rzecz zniwelowania regionalnych różnic w zakresie innowacji w ramach przygotowywanej europejskiej strategii innowacji. „Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy się do tego przyczynić i jak zmaksymalizować to, co możemy zrobić w ścisłej współpracy z innymi, aby przyczynić się do tego”, powiedział Incorvaja.

Autor: 
Autor: Goda Naujokaitytė Tłumacz: Klaudia Bredlak

Reklama