Skamieniały mamut sprzed 21 tys. lat znaleziony w Amargosa Valley

Reklama

pt., 05/06/2022 - 14:58 -- MagdalenaL

Paleontolodzy z UNLV (University of Nevada, pol. Uniwersytet w Nevadzie) i Muzeum Historii Naturalnej w Las Vegas zakończyli i opublikowali badania kości mamutów kolumbijskich wydobytych w Amargosa Valley, w hrabstwie Nye, 30 mil na północny zachód od Pahrump.

Wykopaliskami kierował emerytowany profesor geologii UNLV Steve Rowland, który pracuje również w Muzeum Historii Naturalnej w Las Vegas. W wykopaliskach pomagało wielu studentów UNLV i wolontariuszy. Praca, której współautorką jest studentka UNLV Lauren E. Parry, została opublikowana w 2022 Desert Symposium Field Guide and Proceedings. 

„Mamut ten jest pierwszym zapisem obecności zwierząt z epoki lodowcowej w Dolinie Amargosy, co jest bardzo ważne”, mówi Rowland. „Popielate Łąki w południowej części Doliny Amargosy to największy teren podmokły na Pustyni Mojave, więc w epoce lodowcowej musiała tam istnieć różnorodna społeczność zwierząt tak jak tutaj w Dolinie Las Vegas. Ten projekt pozwala nam po raz pierwszy połączyć ekologię ekosystemu opartego na źródłach w Ice-Age Amargosa Valley z ekosystemem z epoki lodowcowej zarejestrowanym w Tule Springs Fossil Beds tutaj w Las Vegas Valley”.

Obraz zawierający zewnętrzne, osoba, góra

Opis wygenerowany automatycznie

Studenci UNLV Cameron Rickerson i Becky Hall konstruują gipsową kurtkę na kościach mamuta. 

Fundusze na realizację projektu uzyskano dzięki kampanii społecznościowej koordynowanej przez Fundację UNLV. Absolwenci UNLV w dziedzinie nauk geologicznych Ernesto i Jenn Moran przekazali hojny dar na rzecz projektu i otrzymali możliwość nazwania szczątków mamuta. Wybrali nazwę „Dane”, od imienia ich młodszego syna.

Na podstawie zezwolenia Bureau of Land Management zespół wydobył fragmenty szkieletu mamuta, częściowe kły i związane z nimi maleńkie muszle ślimaków z terenu zarządzanego przez BLM. W pobliżu północnej granicy Ash Meadows National Wildlife Refuge (narodowy rezerwat przyrody). Wyniki badań zostały niedawno opublikowane w recenzowanej pracy, a kości zostaną zaprezentowane na przyszłej wystawie w Muzeum Historii Naturalnej w Las Vegas.

Wykopaliska zakończono w 2018 roku, ale prace laboratoryjne nad kośćmi trwały nadal w muzeum. Dopiero niedawno naukowcom udało się określić wiek skamieniałości.

Początkowo badacze próbowali datowania radiowęglowego, jednak okazało się, że same kości nie nadają się do datowania. Zakopany szkielet mamuta był najwyraźniej mokry przez dłuższy czas, co spowodowało rozpad włóknistego białka – kolagenu, który jest niezbędny do datowania radiowęglowego kości.

Aby uzyskać dane radiowęglowe, badacze wykorzystali milimetrowej wielkości muszle rzadkiego gatunku ślimaka, które wolontariusze z Muzeum pracowicie wyizolowali z osadów zebranych wraz z kośćmi mamuta. Uzyskana w ten sposób data 21 000 lat umieszcza mamuta z Amargosa Valley w przedziale czasowym zwanym Ostatnim Lodowcowym Maksimum w plejstoceńskiej epoce lodowcowej. W tym czasie temperatury na Ziemi były najzimniejsze w ciągu ostatnich 100 000 lat.

Rowland mówi: „To był fantastycznie interesujący projekt, który umożliwił wielu studentom UNLV i wolontariuszom ze społeczności lokalnej wykorzystanie tej rzadkiej okazji do pomocy w wykopaniu kości ogromnego wymarłego zwierzęcia, które żyło właśnie tutaj, w południowej Nevadzie. Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom i darczyńcom, dzięki którym było to możliwe”.

Autor: 
Autor: UNLV COLLEGE OF SCIENCES Tłumaczenie: Klaudia Bredlak

Reklama