Badanie wykazało, że osobowość może chronić lub postarzać mózg

Reklama

pon., 04/18/2022 - 14:25 -- MagdalenaL

Nowe badanie wykazało, że pewne cechy osobowości mogą być kluczowym czynnikiem wpływającym na to, czy ludzie rozwiną łagodne zaburzenia poznawcze w późniejszym okresie życia.

Jak wynika z badania opublikowanego w poniedziałek w Journal of Personality and Social Psychology, bycie bardziej stanowczym i ekstrawertycznym pozwala utrzymać łagodne zaburzenia poznawcze w ryzach przez dłuższy czas, podczas gdy wyższy poziom neurotyczności zwiększa szanse na pogorszenie zdolności poznawczych.

 

„Cechy osobowości odzwierciedlają względnie trwałe wzorce myślenia i zachowania, które mogą w sposób skumulowany wpływać na angażowanie się w zdrowe i niezdrowe zachowania i wzorce myślowe w ciągu całego życia” – powiedziała w oświadczeniu główna autorka badania Tomiko Yoneda, doktorantka Uniwersytetu Wiktorii w Kanadzie.

 

„Nagromadzenie doświadczeń przez całe życie może przyczynić się do podatności na określone choroby lub zaburzenia, takie jak łagodne zaburzenia poznawcze, lub przyczynić się do indywidualnych różnic w zdolności do wytrzymywania zmian neurologicznych związanych z wiekiem” – powiedziała.

Chociaż związek ten jest obserwowany w praktyce klinicznej, trudno jest stwierdzić, co jest „kurą, a co jajkiem”, powiedział dr Richard Isaacson, dyrektor Kliniki Prewencji Choroby Alzheimera w Centrum Zdrowia Mózgu w Schmidt Collage of Medicine Uniwersytetu Florida Atlantic.

 

„Konkretne cechy mogą zwiększyć ryzyko ze względu na zachowania w ciągu całego życia, które predysponują daną osobę do rozwoju zaburzeń poznawczych i choroby Alzheimera, lub może też istnieć bardziej bezpośrednia rola biologiczna związana z wczesną patologią choroby” – powiedział Isaacson, który nie brał udziału w badaniu.

 

„Neurotyczność jest cechą, która przychodzi mi na myśl, co wykazano również w poprzednich meta-analizach. Ruminacje i zamartwianie się związane są z mniejszą objętością mózgu” – powiedział w e-mailu. „Nie jest jasne, czy wpływ na to ma ścieżka stresu/zapalenia tkanki nerwowej. Nie istnieje w tym zakresie żaden biomarker, więc trudno to udowodnić”.

 

 

Kluczowe cechy osobowości

Przeanalizowano osobowości blisko 2000 osób uczestniczących w Rush Memory and Aging Project, badaniu podłużnym starszych osób dorosłych z okolic Chicago, które rozpoczęto w 1997 roku. W badaniu sprawdzono, jaką rolę odgrywają trzy kluczowe cechy osobowości – sumienność, ekstrawersja i neurotyczność – w tym, jak ludzie znosili pogorszenie zdolności poznawczych w późniejszym życiu.

Neurotyczność to cecha osobowości, która wpływa na to, jak dobrze dana osoba radzi sobie ze stresem. Osoby neurotyczne podchodzą do życia w stanie niepokoju, złości i samoświadomości oraz często postrzegają drobne frustracje jako beznadziejnie przytłaczające lub zagrażające.

 

Yoneda twierdzi, że osoby sumienne mają wysoki poziom samodyscypliny, są zorganizowane i ukierunkowane na osiąganie celów, natomiast ekstrawertycy są entuzjastycznie nastawieni do życia, często asertywni i otwarci.

 

Powiedział również, że osoby z wysokim wynikiem w skali sumienności lub niskim wynikiem w skali neurotyczności były znacznie mniej narażone na wystąpienie łagodnych zaburzeń poznawczych w trakcie trwania badania.

 

Każde dodatkowe sześć punktów w skali sumienności „wiązało się z 22% zmniejszeniem ryzyka przejścia od normalnego funkcjonowania poznawczego to łagodnych zaburzeń poznawczych” – powiedział Yoneda.

 

 

Może to oznaczać, że 80-letnia osoba o wysokiej sumienności przeżyć dodatkowe dwa lata bez problemów poznawczych, jak stwierdzono w badaniu.

 

Badanie wykazało, że bycie bardziej ekstrawertycznym i zaangażowanym społecznie może zapewnić dodatkowy rok życia bez demencji. Zwiększyło to również zdolność osoby do odzyskania normalnych funkcji poznawczych po otrzymaniu wcześniejszej diagnozy łagodnych zaburzeń poznawczych, być może ze względu na korzyści płynące z socjalizacji.

 

Jednak wraz ze wzrostem poziomu neurotyczności wzrastało również ryzyko pogorszenia się zdolności poznawczych. Każde dodatkowe siedem punktów na skali „wiązało się 12% wzrostem ryzyka” – powiedział Yoneda, co może oznaczać utratę co najmniej roku zdrowych zdolności poznawczych.

Badanie to nie jest pierwszym, które wskazało związek między osobowością a funkcjonowaniem mózgu.

Wcześniejsze badania wykazały, że osoby, które są bardziej otwarte na doświadczenia, bardziej sumienne i mniej neurotyczne, osiągają lepsze wyniki w testach poznawczych i z czasem doświadczają mniejszego spadku zdolności poznawczych.

 

 

Autor: 
Autor: Sandee LaMotte, CNN / Tłumacz: Kamila Kula
Źródło: 

https://edition.cnn.com/2022/04/ 11/health/personality-cognitive-decline-wellness/index.html

Reklama