Nasze koszmary pomogają nam radzić sobie ze strachem?

Reklama

ndz., 03/07/2021 - 17:17 -- MagdalenaL

W badaniach eksperymentalnych, obecność próby kontrolnej ma ogromne znaczenie dla weryfikacji otrzymanych wyników. © Totojang1977, Adobe Stock

Niektórzy uważają, że sny są owocem nieświadomości. Być może!Wkażdym razie mogłyby być treningiem przedspotkaniem zrzeczywistością. Zwłaszcza w przypadku koszmarów, wyjaśniają szwajcarscy naukowcy wnajnowszych badaniach.

Czasami zastanawiamy się, dlaczego codzienne zmartwienia pojawiają się wnaszych snach, anawet nasilają się, zmieniając się wprawdziwe koszmary. Naukowcy z Uniwersytetu wGenewie iSzpitala Uniwersyteckiego wGenewie prawdopodobnie odkryli jaką korzyść przynosi strach śpiącemu mózgowi. Rzeczywiście, wbadaniach opublikowanych wczasopiśmie Human Brain Mapping ujawniają, że osobyodczuwające strach wobjęciach Morfeusza,będą lepiej reagowały na budzące przerażeniesytuacje po przebudzeniu.

W doświadczeniu wzięło udział 89 osób.Przez tydzień każdy uczestnik prowadziłdziennik snów, dokładnie opisując odczuwane emocje. Następnie wszyscy zostali poddanibadaniufMRI(funkcjonalny rezonans magnetyczny mózgu), podczas którego naukowcypokazywaliimstrasznelub neutralne ilustracje. Celem byłozmierzenie poziomu reakcji emocjonalnej. Po porównaniu zebranych danychdoszli do wniosku, że im więcej osoba odczuwała strachu wnocy, tym większa była, mierzona później, ich reakcja emocjonalna.

Ciekawe badania… bez próby kontrolnej

Należy jednak zauważyć, że badanie to zawiera błąd, którymoże prowadzić do niejednoznaczności uzyskanych wyników.Zjednej strony, badanie nie wydaje się obejmować próby kontrolnej, czyli próbki, która nie przechodzi eksperymentu, by stanowićpunkt odniesienia. Jednak wbadaniach eksperymentalnych obecność próby kontrolnej jest zasadnicza dla zaobserwowania, czy nastąpiła zmiana podczas eksperymentu, czy nie, czy testowany produkt wywołuje efekt, czy nie… Czy możemy zatem mieć pewność, że to koszmary pomagają lepiej reagować na rzeczywistość, jeśli nie wiemy jakie były ich reakcje zanim zaczęli ich doświadczać? Słusznym byłoby przeprowadzenie badań fMRI przed eksperymentem, anie tylko pod koniec doświadczenia.

Z drugiej strony, czas trwania doświadczenia jest bardzo krótki – tydzień. Czy to wystarczy, aby ocenić wpływ koszmarów na rzeczywiste sytuacje?W przypadku braku badań kontrolnych fMRI, jest to niezwykle trudne do ustalenia z powodu braku punktu odniesienia potwierdzającego wpływ odczuwanego strachu. Dane mogą być zestawiane ze sobą, co pozwoli na uwidocznienie różnic pomiędzy osobami doświadczającymi koszmarów, atymi, którym zostało to oszczędzone. Jednak nie pozwoli nam to dowiedzieć się, czy osoby podatne na koszmary nie reagowałyby wten sam sposób, gdyby ich nie doświadczały.

Tłumaczenie: Zuzanna Duda

Autor: 
ÉléonoreSolé
Źródło: 

futura-sciences.com

Reklama