Jedna na trzy młode osoby była bardziej szczęśliwa podczas lockdownu

Reklama

pt., 08/26/2022 - 14:04 -- MagdalenaL

Zdjęcie: Pixabay

Rosnąca liczba zachorowań i zgonów spowodowała ogólnoświatowy lockdown, wprowadzenie kwarantanny i pewnych ograniczeń. Miało to znaczący wpływ na życie dzieci i młodzieży. 

W kilku badaniach omówiono oddziaływanie lockdownu na zdrowie psychiczne i samopoczucie dzieci i młodzieży. U większości z nich odnotowano negatywne konsekwencje dla zdrowia psychicznego. 

Nowe badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Cambridge i Oksfordzie wykazało, że te negatywne skutki nie były jednakowo zgłaszane. Badanie młodych osób sugeruje, że jedna na trzy z nich twierdzi, iż ich zdrowie psychiczne i samopoczucie poprawiły się w czasie obowiązywania ograniczeń. Potencjalne czynniki, które się do tego przyczyniły to poczucie mniejszej samotności, uniknięcie prześladowań osób słabszych oraz większa ilość snu i ćwiczeń fizycznych. 

„Powszechna opinia, że pandemia miała negatywny wpływ na życie dzieci i młodzieży, może nie oddawać całej historii. Wygląda na to, że znaczna liczba dzieci i młodzieży mogła doświadczyć poprawy samopoczucia podczas pierwszego ogólnokrajowego zamknięcia w 2020 roku” — powiedziała Emma Soneson, doktorantka i stypendystka Gates Scholar na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Cambridge.

„Po usłyszeniu od pacjentów w naszej praktyce klinicznej oraz nieoficjalnie od kilku rodziców i młodych ludzi, że uważają oni, iż lockdown jest korzystny dla zdrowia psychicznego ich samych lub ich dzieci, postanowiliśmy przyjrzeć się temu trendowi”.

Naukowcy przeanalizowali dane pochodzące z ankiety OxWell Student Survey 2020, przekrojowego badania angielskich dzieci i młodzieży. Łącznie 16 940 dzieci i młodzieży, głównie w wieku 8-18 lat, zgłosiło zmiany w samopoczuciu psychicznym w czasie lockdownu. Wszyscy uczniowie zostali scharakteryzowani względem czynników związanych ze szkołą, domem, relacjami i stylem życia oraz odczuć związanych z powrotem do szkoły.

Jeden na trzech uczniów (33%) uznał, że jego samopoczucie psychiczne poprawiło się podczas pierwszego lockdownu. Niemal identyczna liczba uczniów należała do każdej z trzech kategorii: ich samopoczucie psychiczne uległo poprawie, nie nastąpiła żadna zmiana lub nastąpiło pogorszenie samopoczucia.

„Największy odsetek uczniów, którzy stwierdzili poprawę samopoczucia psychicznego, był wśród tych, którzy uczęszczali do szkoły codziennie (39%) i przez większość dni (35%), natomiast największy odsetek uczniów, którzy stwierdzili gorsze samopoczucie, był wśród tych, którzy uczęszczali do szkoły tylko raz lub dwa razy (39%)” — zauważyli autorzy badania.

„Uczniowie, którzy uważali, że ich samopoczucie podczas lockdownu było lepsze, częściej niż ich rówieśnicy zgłaszali pozytywne doświadczenia podczas izolacji w szkole, domu, związkach i stylu życia. Na przykład, w porównaniu z rówieśnikami, większy odsetek uczniów, którzy uznali, że ich samopoczucie było lepsze, zgłosił również zmniejszenie liczby przypadków szkolnego prześladowania, poprawę relacji z przyjaciółmi i rodziną, zmniejszenie poczucia osamotnienia, lepsze radzenie sobie z obowiązkami szkolnymi, większą ilość snu i więcej ruchu podczas lockdownu w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii”.

„Zauważyliśmy, że na to, czy lockdown wpłynął na zdrowie psychiczne i samopoczucie dziecka, ma wpływ wiele złożonych czynników. Obejmują one zarówno stan psychiczny dziecka przed pandemią, jak i jego relacje z rodziną i rówieśnikami oraz stosunek do szkoły” — powiedział Peter Jones, profesor Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Cambridge.

Wielu młodych ludzi, którzy byli zastraszani, stwierdziło, że zjawisko to zmniejszyło się.

53% uczniów, którzy brali udział w badaniu i stwierdzili poprawę samopoczucia przyznało, że czują się mniej samotni oraz mają lepsze relacje z przyjaciółmi i rodziną.

Autorzy zauważają, że „badanie to uzupełnia dotychczasową wiedzę, która sugeruje, że wpływ lockdownu zależy od kilku czynników (np. płci, stanu zdrowia psychicznego przed pandemią, relacji społecznych, kontaktów ze szkołą, doświadczeń związanych z nauką przez internet, modelu rodziny i jej sytuacji finansowej) oraz że wiele osób młodych zgłasza poprawę zdrowia psychicznego i ogólnego samopoczucia w tym czasie”.

„Podczas gdy pandemia niewątpliwie miała negatywne konsekwencje dla wielu osób, należy pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich dzieci i młodzieży. Interesuje nas, w jaki sposób możemy wyciągnąć wnioski z doświadczeń tej grupy i określić, czy niektóre ze zmian mogą być utrzymane w celu promowania lepszego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w przyszłości” — powiedziała Mina Fazel, profesor Wydziału Psychiatrii Uniwersytetu w Oksfordzie.

Autor: 
Pranjal Mehar | Tłumaczenie: Patrycja Marcinkowska

Reklama