Perspektywy Wielkiej Rafy Koralowej są bardzo złe

Reklama

sob., 08/31/2019 - 15:16 -- Anonim (niezweryfikowany)
Perspektywy Wielkiej Rafy Koralowej zostały oficjalnie obniżone z biednych do bardzo biednych z cie, działania mające na celu uratowanie go „nigdy nie były bardziej krytyczne pod względem czasu”. Rozciągająca się na długości 2300 km rafa została w 1981 roku wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO ze względu na jej „ogromne znaczenie naukowe i wewnętrzne”. Niestety w ostatnich latach rafa była coraz bardziej niszczona przez cieplejsze morza, które zabiły koralowce i wpłynęły na ich zdrowie. Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO rozważy dodanie rafy do swojej listy miejsc „zagrożonych”. Ogromny raport dokumentuje stan rafy i jej perspektywy na przyszłość.

Co mówi raport?

Zgodnie z prawem australijskim, Great Barrier Reef Marine Park Authority (GBRMPA) musi co pięć lat sporządzać raport na temat stanu Światowego Dziedzictwa UNESCO. W pierwszym raporcie z 2009 r. naukowcy stwierdzili, że rafa „znajduje się na pograniczu pozytywnej, dobrze zarządzanej przyszłości z mniej pewną”. Drugi raport z 2014 r. uznał go za „ikonę pod presją”, wymagającą wysiłków w walce z głównymi zagrożeniami.

„Od tego czasu region ulegał dalszemu pogorszeniu, a w 2019 r. Australia dba o zmienioną i mniej odporną rafę” - czytamy w najnowszym raporcie.

Rosnące temperatury morza spowodowały „masowe zjawiska bielenia” w 2016 i 2017 r., które zniszczyły koral i zniszczyły siedliska dla innych organizmów morskich. Chociaż niektóre siedliska pozostają w dobrym stanie, stan terenu jako całości pogarsza się.

„Zagrożenia dla rafy są liczne, kumulują się i rosną” - czytamy w raporcie. „Teraz jest szansa na poprawę długoterminowej przyszłości rafy”.

Naukowcy twierdzą, że liczba nowych koralowców spadła o 89% na rafie dzięki niedawnym wydarzeniom bielenia, które wpłynęły na odcinek o długości 1500 km.

Australia zobowiązała się w zeszłym roku do przekazania 500 milionów dolarów na ochronę rafy .

 

Czy możemy uratować rafę?

Od czasu opublikowania raportu grupy działające na rzecz ochrony środowiska wzywały do ​​większych globalnych działań w celu rozwiązania kryzysu klimatycznego oraz do zapewnienia Wielkiej Rafie Koralowej dodatkowej ochrony.

Imogen Zethoven, dyrektor ds. Strategii Australijskiego Towarzystwa Ochrony Morskiej, powiedział: „Możemy to odwrócić, ale tylko wtedy, gdy premierowi będzie zależało na tym, aby kierować rządem, który chce go uratować. A uratowanie go oznacza bycie liderem tutaj i na arenie międzynarodowej w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

„To już trzeci raport perspektywiczny. Mieliśmy 10 lat ostrzeżeń, 10 lat rosnącej emisji gazów cieplarnianych i 10 lat obserwujących rafę zmierzającą do katastrofy”.

Zwracając się do reporterów w Sydney, główny naukowiec GBRMPA, David Wachenfeld, zgodził się, że problemy rafy są „w dużej mierze spowodowane zmianami klimatu”.

Pomimo tego, dzięki odpowiedniej kombinacji lokalnych działań mających na celu poprawę odporności systemu i globalnych działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu w najsilniejszy i najszybszy możliwy sposób, możemy to zmienić” - dodał.powodu zmian klimatu.

Rosnące temperatury morza dzięki globalnemu ociepleniu spowodowanemu przez człowieka pozostają największym zagrożeniem dla rafy, informuje pięcioletni raport rządu Australii. Jak czytamy w raporcie.

Autor: 
AG
Źródło: 

BBC

Dział: 

Reklama