Jakie jest największe miasto na świecie?

Reklama

śr., 08/03/2022 - 21:02 -- MagdalenaL

W ciągu ostatnich kilku stuleci miasta zaczęły definiować sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i współdziałają. W 1800 r. zaledwie 10% ludności świata mieszkało w miastach, ale od 2009 r. liczba ludności miejskiej na naszej planecie przekroczyła liczbę ludności wiejskiej, a w Stanach Zjednoczonych około 80% ludzi nazywa miasta domem.

Ponieważ więcej ludzi przeniosło się do miast, te metropolie powiększyły się. Ale jakie jest największe miasto na naszej planecie? I jak dokładnie definiujemy „największe”?

Istnieją dwa główne sposoby oceny wielkości miasta: poprzez pomiar jego obszaru geograficznego lub liczby ludności. Obie te metody mogą w sposób uzasadniony prowadzić do ogłoszenia miasta największym, ale czy jedna z tych opcji jest uznawana za ważniejszą?

„Oba są tak samo złe i tak samo dobre” — Kevin Ward, profesor geografii społecznej na University of Manchester w Wielkiej Brytanii i dyrektor Manchester Urban Institute, powiedział Live Science w e-mailu. „Wychwytują różne aspekty zmian i transformacji miejskich. Z niektórymi miastami, które rozbudowywują się, powodując zwiększoną gęstość zaludnienia, można by się spodziewać, że niektóre miasta zwiększą swoją populację, niekoniecznie rozszerzając swój fizyczny ślad”.

Ward zasugerował również możliwą trzecią opcję: ocenę wpływu kulturowego miasta na resztę świata. Pod tym względem, powiedział Ward, można by twierdzić, że „Paryż, Londyn czy Nowy Jork są największe”. Jest to jednak otwarte na indywidualną interpretację.

Pomiar wielkości miasta jest trudny częściowo dlatego, że nie ma powszechnie akceptowanego sposobu definiowania tego, czym jest miasto lub gdzie się ono zaczyna i kończy. „To, co stanowi miasto różni się w zależności od kraju” — zauważył Ward. I ani wielkość, ani populacja nie zawsze są czynnikiem decydującym. Watykan, na przykład, jest najmniejszym na świecie niezależnym krajem i jest maleńki pod względem liczby ludności (zaledwie 453 osoby) i powierzchni 0,49 km². Tymczasem Ngerulmud, stolica Republiki Palau na zachodnim Pacyfiku, ma zaledwie 400 mieszkańców, ale na 466 km², ma większą powierzchnię niż Watykan i jest uważana za najmniej zaludnioną stolicę na świecie.

Różne źródła wyznaczyły największe miasto na świecie pod względem powierzchni i według WorldAtlas oraz World Population Review, Nowy Jork wychodzi na prowadzenie. Oba źródła mają jednak różne interpretacje wielkości miasta. Według WorldAtlas Nowy Jork zajmuje łącznie 8,683 km², podczas gdy World Population Review wymienia miasto jako zajmujące 12,093 km². Ta rozbieżność wynika, według Warda, z braku konkretnych „norm i ustaleń” dotyczących sposobu określania granic miasta.

Pod względem liczby ludności Nowy Jork nie znajduje się jednak nigdzie na szczycie listy. Według World Population Review Nowy Jork, który ma 8 177 020 mieszkańców (stan na 2022 r.) jest obecnie 45. najbardziej zaludnionym miastem na świecie, umiejscowionym pomiędzy Kuala Lumpur w Malezji (8 419 566) na 44. miejscu i Hangzhou w Chinach (8 044 878) na 46. miejscu.

Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, żadne inne miasto nie zbliża się do Tokio, stolicy Japonii. Z szacowaną populacją 37 274 000, według World Population Review, Tokio ma ponad 5 milionów więcej mieszkańców niż zajmujące drugie miejsce Delhi w Indiach, które jest domem dla około 32 065 760 osób.

Inne źródła podają jednak inne liczby mieszkańców miast. Statista, niemiecki system gromadzenia danych, również wymienia Tokio jako miasto o największej liczbie ludności, ale szacuje ją na około 39 105 000. Dane Statista plasują Dżakartę w Indonezji na drugim miejscu pod względem liczby ludności, z szacowaną liczbą 35 362 000 mieszkańców, a na trzecim miejscu plasuje się Delhi z liczbą 31 870 000 mieszkańców.

Choć trudno jest jednoznacznie stwierdzić, które miasto jest największe, oczywiste jest, że na świecie rośnie liczba megamiast: ogólnie uważanych za miasta o populacji przekraczającej 10 milionów. Ward zauważył, że te rozrastające się ośrodki miejskie stoją przed wieloma wyzwaniami, ale będą one miały kluczowe znaczenie dla długoterminowego przetrwania ludzkości, biorąc pod uwagę, że do 2050 r. prawie 70% światowej populacji będzie mieszkać w miastach.

„W niektórych miastach głównym wyzwaniem będzie zarządzanie wzrostem ludności w sposób zrównoważony; w innych będzie to, co zrobić z infrastrukturalną spuścizną minionych dekad. Najważniejsze jest jednak to, że wyzwania stojące przed naszą planetą zostaną wygrane lub przegrane dzięki działaniom miast” — powiedział Ward.

Według szacunków ONZ do 2030 r. na świecie mogą powstać aż 43 megamiasta, z 31, które mamy obecnie. ONZ przewiduje również, że do 2028 r. Delhi wyprzedzi Tokio i stanie się najbardziej zaludnionym miastem na świecie, więc czas japońskiej stolicy na szczycie listy ludności może się skończyć w bardzo bliskiej przyszłości.

Autor: 
Autor: Joe Phelan / Tłumaczenie: Patrycja Marcinkowska
Dział: 

Reklama