Rozwój technologii FinTech

Reklama

pon., 12/30/2019 - 21:31 -- Anonim (niezweryfikowany)

FinTech stał się podstawą strategii rozwoju branży finansowej i technologicznej. Dla 60% firm międzynarodowych ta technologia jest ważnym elementem strategii i sukcesu. Wśród MSP tylko 38% średnich firm uważa FinTech za sposób osiągnięcia sukcesu na rynku, wśród małych firm tylko 20%.

Technologia finansowa (FinTech) jest zorientowaną na konsumenta formą opisu nowych możliwości, poprawy i automatyzacji świadczenia usług finansowych. W istocie, FinTech jest używany, aby pomóc firmom, właścicielom firm i konsumentom lepiej zarządzać swoimi operacjami finansowymi, procesami i życiem przy użyciu specjalistycznego oprogramowania i algorytmów (raport PwC).

Konsumenci na całym świecie są gotowi na cyfrową transformację i oczekują produktów oraz usług, które zapewnią im pełną wygodę dostępu do nich o każdej porze, w dowolnym miejscu i niezależnie od urządzenia, z którego korzystają. Na te potrzeby odpowiadają rozwiązania FinTech.

Badania wskazują, że około 50% firm z sektora finansowego i telekomunikacyjnego wykorzystuje FinTech. Aż 37% badanych banków i ubezpieczycieli wprowadziło nowe technologie do sprzedaży produktów i usług. W wielu firmach wprowadzanie innowacji jest w początkowej fazie, głównie z powodu problemów w ocenie efektów inwestycji. Jest to zagrożenie dla tych firm, które mogą nie nadążyć za wprowadzanymi zmianami co wpłynie na wizerunek i postrzeganie firmy. Wiele osób postrzega rozwój i innowacyjność za wadę i szuka firm i produktów, usług nowoczesnych i innowacyjnych. Firmy mniej innowacyjne są odsuwane z rynku. Ponad 80% firm z branży technologii, telekomunikacji i mediów tworzy miejsca pracy w obszarze FinTech. Ponad 75% firm w branży finansowej szuka pracowników w tym zakresie. Obie branże napotykają duże trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów. Prawie 80% firm szuka sojuszy we własnych sektorze. Ograniczenia współpracy między sektorami to ograniczenie rozwoju i postępu dla technologii. Współpraca byłaby korzyścią dla sektora finansowego i technologii.

Badania wskazują że największym ograniczenie niej dla rozwoju FinTech jest ryzyko regulacji oraz bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych. Ważnym czynnikiem jest zrozumienie korzyści z rozwoju FinTech przez pracowników wyższego szczebla. Trudnością jest zmiana obecnych technologii na nowe, wymaga kompleksowych i rozbudowanych funkcji. Ważnym ograniczeniem jest istniejąca technologia danych, która nie wspiera FinTech. Kultura organizacyjna nie sprzyja rozwojowi innowacji.

Aby wprowadzić FinTech trzeba sprawdzić dostosowania do potrzeb klientów systemu, usług i produktów. Ważne jest by wprowadzić automatyzację i robotyzacja przy zachowaniu możliwości kontaktu osobistego. Dla branży finansowej najważniejsze jest utrzymanie norm bezpieczeństwa (cyberbezpieczeństwo). Trzeba rozwinąć świadomość nowych technologii i korzyści z tym związanych, umiejętności pracowników i kompetencji. W efekcie musi postarać nowa kultura organizacji.

 

Autor: 
Dorota Smoleńska

Reklama