Najczęściej przyjmowany lek przeciwbólowy może powodować ryzykowne zachowanie

Reklama

pon., 09/14/2020 - 12:07 -- MagdalenaL

Jeden z najczęściej używanych leków w USA i najczęściej przyjmowanych leków przeciwbólowych na całym świecie, może robić o wiele więcej niż tylko zmniejszać ból głowy. Paracetamol, sprzedawany pod markami Tylenol i Panadol, zwiększa ryzyko podejmowania ryzykownych decyzji. Dowody wyłoniły się w badaniu, które analizowało wpływ leków bez recepty na zachowanie ludzi.

"Pod wpływem paracetamolu, ludzie czują mniej negatywnych emocji, kiedy planują podjęcie jakiegoś ryzyka. Po prostu mniej się boją" -mówi neurobiolog Baldwin Way z Uniwersytetu Stanu Ohio.

"Ponieważ ponad 25% populacji Stanów Zjednoczonych przyjmuje paracetamol co tydzień, jego wpływ na postrzeganie ryzyka i podejmowanie ryzykownych decyzji, może mieć poważny efekt na społeczeństwo".

Wcześniejsze badania paracetamolu, wykazały też, że poza efektami przeciwbólowymi, substancja wpływa również na wiele procesów psychologicznych, obniżając zdolność postrzegania zranionych uczuć, redukując poczucie empatii, a nawet obniżając funkcje poznawcze.

Podobnie nowe badanie sugeruje, że paracetamol ma wpływ na zdolność postrzegania i oceniania ryzyka. Chociaż skutki mogą być nieznaczne, nadal warto wziąć je pod uwagę, ponieważ, paracetamol jest jednym z najczęstszych składników leków w Ameryce. Znajduje się w ponad 600 rodzajach leków, w tym tych z i bez recepty.

W serii eksperymentów z udziałem ponad 500 studentów uniwersyteckich grupa badaczy analizowała, jak dawka 1000mg paracetamolu (maksymalna zalecana dawka dla osoby dorosłej) wpływa na podejmowanie ryzyka. Uczestników wybrano losowo, a wyniki zostały porównane z grupą kontrolną, która przyjmowała placebo.

W eksperymencie uczestnicy mieli napompować balon widoczny na ekranie komputera. Za każdym razem jak go pompowali, otrzymywali wirtualne pieniądze. Ich zadaniem było zarobienie jak najwięcej pieniędzy, pompując balon. Jeśli jednak ich balon pękł, to tracili wszystkie pieniądze. Wyniki wskazały, że grupy przyjmujące paracetamol podejmowały znacznie większe ryzyko, w porównaniu do grupy kontrolnej, która była bardziej ostrożna. Ogólnie rzecz biorąc, osoby, które przyjmowały paracetamol, znacznie bardziej pompowały swój balon.

"Jeśli masz awersję do ryzyka, możesz napompować balon kilka razy, a następnie zdecydować się na zabranie zarobionych pieniędzy, ponieważ nie chcesz ich stracić jeśli balon pęknie"- mówi Way.

"Ale osoby, które przyjmowały paracetamol, czuły mniej niepokoju i negatywnych emocji, gdy ich balon stawał się coraz większy, i zbliżał się do pęknięcia".

Poza eksperymentem z balonem, uczestnicy wypełnili też ankietę, oceniając stopień ryzyka w kilku hipotetycznych scenariuszach, takich jak obstawianiu wyniku wydarzenia sportowego, skoku na bungee z wysokiego mostu, lub prowadzeniu samochodu bez pasów bezpieczeństwa.

W jednym ze scenariuszy zaobserwowano zmniejszone postrzeganie ryzyka wśród osób przyjmujących paracetamol. Jednakże w innym, tego efektu nie było. Ogólnie rzecz biorąc, na podstawie średnich wyników, zespół stwierdził, że istnieję związek pomiędzy przyjmowaniem paracetamolu a podejmowaniem zwiększonego ryzyka. Efekt jest jednak niewielki. Badacze przyznają też, że wpływ leku na ocenę ryzyka, może być interpretowany przez inne rodzaje procesów psychologicznych, np. zmniejszone uczucie strachu.

"Być może, wraz ze wzrostem balonu, ludzie, którzy przyjmowali placebo, odczuwają coraz bardziej intensywne poczucie strachu". wyjaśniają badacze.

"A kiedy nie mogą poradzić sobie z niepokojem, kończą proces. Paracetamol może zmniejszać ten niepokój, co prowadzi do większej gotowości na ryzyko".

Zespół twierdzi, że, badanie alternatywnych psychologicznych wyjaśnień tego zjawiska, oraz wyjaśnienie biologicznych mechanizmów odpowiedzialnych za wpływ paracetamolu na zachowanie ludzi, powinno być przedmiotem przyszłych badań.

Naukowcy mogą również zająć się rolą i efektami przeciwbólowymi paracetamolu na szerszą skalę. W ostatnich latach wiele badań wskazuje, że w wielu przypadkach, paracetamol nie jest bardziej efektywnym środkiem przeciwbólowym niż placebo. Może on też powodować inne problemy zdrowotne.

Pomimo wyników tych badań, paracetamol wciąż pozostaje jednym z najczęściej używanych leków na świecie. Światowa Organizacje Zdrowia, uważa go za lek niezbędny, a CDC zaleca go do łagodzenia pierwszych objawów, jeśli podejrzewasz, że masz koronawirusa. W świetle tych wyników, być może powinniśmy zastanowić się nad używaniem paracetamolu.

"Być może osoba, która użyje paracetamolu do złagodzenia objawów koronawirusa, będzie uważać, że opuszczenie ich domu i spotykanie innych ludzi jest mało ryzykowne" - sposób mówi.

"Naprawdę potrzebujemy więcej badań nad wpływem paracetamolu i innych leków bez recepty na wybory i ryzyko, które podejmujemy".

Autor: 
Peter Dockrill; tłum. Mateusz Basiak
Dział: 

Reklama