Topnieją zamarznięte złoża arktycznego metanu

Reklama

śr., 10/28/2020 - 19:37 -- MagdalenaL

Naukowcy znaleźli dowody na to, że zamarznięte złoża metanu - znane jako „uśpione olbrzymy obiegu węgla” - zaczęły topnieć na dużym obszarze Oceanu Arktycznego i stoku kontynentalnego u wybrzeży wschodniej Syberii.

Wysoki poziom stężenia silnych gazów cieplarnianych wykryto w Morzu Łaptiewów, na głębokości 350 m. Naukowcy obawiają się, że może nastąpić nieodwracalne klimatyczne sprzężenie zwrotne, będące w stanie przyspieszyć tempo globalnego ocieplenia.

Osady na zboczach Arktyki zawierają ogromne ilości zamarzniętego metanu i innych gazów znanych, jako hydraty. Metan i hydraty mają efekt ocieplenia 80 razy silniejszy niż dwutlenek węgla. US Geological Survey wymieniło destabilizację hydratu z Arktyki, jako jeden z czterech najczarniejszych scenariuszy nagłej zmiany klimatu.

Międzynarodowy zespół badawczy pracujący na rosyjskim statku badawczym R/V "Akademik Mstislav Keldysh” poinformował, że większość pęcherzyków rozpuszcza się w wodzie, ale poziom metanu na powierzchni wody jest od czterech do ośmiu razy wyższy, niż można by się spodziewać.

- W tej chwili jest mało prawdopodobne, aby miał on jakikolwiek znaczący wpływ na globalne ocieplenie, ale chodzi o to, że proces ten już się rozpoczął. System hydratów metanu we wschodniej Syberii został zakłócony i proces będzie postępował, powiedział szwedzki naukowiec Örjan Gustafsson z Uniwersytetu Sztokholmskiego.

Naukowcy - będący częścią wieloletniej Międzynarodowej Ekspedycji Szkolnej - podkreślili, że są to nieoficjalne informacje. Zakres emisji metanu nie zostanie potwierdzony, dopóki nie otrzymają oni analizy swoich danych, a badania nie zostaną opublikowane i zrecenzowane.

Odkrycie potencjalnie zdestabilizowanego zamarzniętego metanu w lodzie Arktyki jest punktem krytycznym, który może wpłynąć na szybsze tempo globalnego ocieplenia.

Ponieważ obecnie temperatury w Arktyce rosną ponad dwukrotnie szybciej w porównaniu ze średnią światową, kwestia kiedy - a nawet czy – metan zostanie uwolniony do atmosfery, od początku budziła niepewność podczas analiz komputerowych modeli klimatu.

60-osobowy zespół z „Akademik Keldish” prawdopodobnie ​​jako pierwszy zaobserwował, że emisja metanu ma miejsce na rozległym obszarze zbocza morskiego, około 600 km od brzegu.

Na sześciu punktach kontrolnych zbocza o długości 150 km i szerokości 10 km badacze zauważyli obłoki pęcherzyków uwalniających się z osadu.

W Morzu Łaptiewów, na głębokości około 300 m, stwierdzono stężenie metanu dochodzące do 1600 nanomoli na litr, 400 razy więcej niż można by się spodziewać, gdyby morze i atmosfera były w równowadze.

Kierownik pokładowego zespołu badawczego Igor Semiletov z Rosyjskiej Akademii Nauk powiedział, że poziom ulatniania się metanu był „znacznie wyższy” niż kiedykolwiek dotąd.

- Wykrycie dotąd nieznanego procesu aktywnego uwalniania się hydratów jest niezwykle istotne, podkreślił.

- Potencjalnie mogą one wywołać poważne konsekwencje klimatyczne, ale zanim to potwierdzimy, musimy wykonać więcej badań, powiedział Semiletow.

Najbardziej prawdopodobną przyczyną niestabilności jest wtargnięcie do wschodniej części Arktyki ciepłych prądów atlantyckich. Ta „atlantyzacja” jest napędzana przez zaburzenia klimatyczne wywołane przez człowieka.

Najnowsze odkrycie prawdopodobnie wskazuje na trzecie źródło emisji metanu w tamtejszym regionie. Semiletov, który badał obszar przez dwie dekady, już wcześniej informował, że z Oceanu Arktycznego uwalnia się gaz.

Drugi rok z rzędu jego zespół znajduje na małych obszarach Morza Łaptiewów i we wschodniej Syberii kratery przypominające mielizny, emitujące bąbelki metanu docierające do powierzchni morza w ilościach setki razy większych niż normalnie.

Temperatury na Syberii w okresie od stycznia do czerwca były o 5 stopni wyższe od średniej wieloletniej. Zeszłej zimy lód morski topił się bardzo wcześnie. W tym sezonie zimowym zamarzanie jeszcze się nawet nie zaczęło. Tak późnego początku lodowacenia jeszcze nie notowano.

Autor: 
Tłum. Emila Liberda
Źródło: 

S. B. M./blic.rs

Dział: 

Reklama