Ośmiornice używają swoich macek do degustacji pokarmu

Reklama

pon., 11/30/2020 - 12:57 -- MagdalenaL

Macki ośmiornic są zdolne do wyczuwania i testowania pożywienia przed jego całkowitym skonsumowaniem, aby sprawdzić, czy nie jest trujące.

Z całego królestwa zwierząt ośmiornice są jednymi ze stworzeń, które najmniej mają wspólnego z ludźmi. Oprócz ich niecodziennego kształtu, zdolności do kamuflażu i układu krążenia wyposażonego w trzy serca, są najbardziej inteligentne z bezkręgowców. Biolodzy i neurobiolodzy nie kryją zdumienia układem nerwowym ośmiornic, składającym się z ponad 500 milionów neuronów. Pomimo że zwierzęta te posiadają taką samą liczbę komórek nerwowych co pies (w odróżnieniu od pozostałych bezkręgowców), większość tych komórek nie gromadzi się w mózgu, a w mackach.

Efektem jest złożony system nerwowy z ramionami, które odznaczają się wysokim stopniem samodzielności w poruszaniu się. Nawet dla niektórych specjalistów nie jest szalone uważanie ośmiornic za stworzenia o dziewięciu mózgach, które pozwalają im na pełnienie złożonych funkcji i koordynację harmonijnego i zaawansowanego ewolucyjnie ruchu.

Chociaż na moment obecny niewiele wiemy o ich mackach, nowe badanie prowadzone przez Uniwersytet w Harvardzie wykazało, że ośmiornice używają każdej jednej z 1600 przyssawek rozmieszczonych na ośmiu ramionach, w celu spróbowania i „polizania” pokarmu przed połknięciem.

Zespół badawczy przeanalizował pod mikroskopem komórki przyssawek przedstawicieli dwuplamistych ośmiornic kalifornijskich (Octopus bimaculoides). Odkryto, że podczas gdy niektóre przyssawki są wyspecjalizowane w dotykaniu i podtrzymywaniu pokarmu, inne zajmują się jego degustacją. Mechanizm ten zachodzi w milionach komórek receptorowych, które wysyłają sygnały elektryczne: od reakcji na różne substancje chemiczne zawarte w wodzie, po smaki i zapachy, mogące ostrzegać przez toksycznymi związkami.

Macki umożliwiają ośmiornicom zupełnie inne postrzeganie otoczenia, niż to, do którego, my, ludzie, jesteśmy przyzwyczajeni. Różnica ta doprowadziła do powstania wszelkiego rodzaju teorii (nawet takich, które nie znajdują najmniejszego potwierdzenia przez naukę).

W sierpniu 2018 roku, badanie, pod którym podpisało się 33 naukowców zostało opublikowane w magazynie naukowym „Progress in Biophysics and Molecular Biology”. Sugerowano w nim możliwość, że ośmiornice to istoty pozaziemskie. W badaniu zaproponowano odniesienie się do panspermii - teorii, według której powstanie życia na Ziemi nie miało charakteru endogenicznego, ale jego pochodzenie jest pozaziemskie. Ponieważ cechy ewolucyjne ośmiornic nie są podobne do cech ewolucyjnych innych gatunków, implicytnie nasuwało się, że są stworzeniami przybyłymi z kosmosu.

Aktualnie nie ma żadnego dowodu, by sądzić, że pochodzenie tych głowonogów jest pozaziemskie. Jednakże, ich specyfika może wnieść wskazówki dotyczące ogromnej różnorodności ewolucyjnej i cech obecnych w gatunkach różnych niż ssaki.

Autor: 
Alejandro I. López, Tłum. Renata Czop

Reklama