Rak piersi najczęściej występującym rakiem w naszym społeczeństwie

Reklama

śr., 01/27/2021 - 11:40 -- MagdalenaL

Raport GLOBOCAN 2020 wskazuje, że jedna na pięć osób na świecie zachoruje na raka w ciągu swojego życia, a jeden na osiem mężczyzn i jedna na jedenaście kobiet umrze z powodu tej choroby.

Zachorowalność i śmiertelność z powodu raka na świecie. Najbardziej śmiercionośne są płuca, a najczęściej występujący rak piersi – CRI

Najnowsze szacunki Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) wskazują, że globalna liczba zachorowalności w 2020 roku wzrosła o 19,3 miliona nowych przypadków, a 10 milionów zmarło. 


Ponadto potwierdza, że rak piersi przewyższa raka płuc pod względem liczby zdiagnozowanych przypadków.


Rak piersi ponownie stał się główną przyczyną nowotworów na całym świecie. Po przebadaniu 2,3 miliona nowych przypadków okazuje się, że co 8 guzów zdiagnozowanych w 2020 roku to rak piersi. Ponadto jest to piąta z kolei najczęstsza przyczyna śmiertelności z powodu raka na świecie, która liczy 685 000 zgonów w bieżącym roku.

Raport, który zbiera dane z GLOBOCAN 2020 z 185 krajów i 36 rodzajów raka, wskazuje, że co piąta osoba na świecie prawdopodobnie zachoruje na raka w ciągu swojego życia, a jeden na 8 mężczyzn i jedna na 11 kobiet z powodu tej choroby umiera.

Dobra wiadomość jest taka, że ​​przeżywalność osób, które chorowały na raka, wzrasta, chociaż nierównomiernie w zależności od kraju. Szacuje się, że aktualnie całkowita liczba osób na świecie, które wciąż żyją po 5 latach po postawieniu diagnozy wynosi 50,6 miliona.

Dokument stwierdza również, że 10 najczęstszych nowotworów stanowi ponad 60% zdiagnozowanych przypadków raka i ponad 70% zgonów z powodu raka. Rak piersi u kobiet nadal jest najczęstszym nowotworem na świecie (11,7% wszystkich nowych przypadków), następnie rak płuc (11,4%), rak jelita grubego (10,0%), prostata (7,3%) i żołądek (5,6%).

Ale najbardziej śmiercionośnym nie jest rak piersi, gdyż w ostatnich latach poczyniono znaczne postępy w zakresie jego zapobiegania, diagnostyki i leczenia. Okazuje się, że jest nim rak płuc, który jest odpowiedzialny za 18% zgonów. Inne najbardziej śmiertelne nowotwory to rak jelita grubego (9,4%), rak wątroby (8,3%), rak żołądka (7,7%) i rak piersi u kobiet (6,9%).

Ze względu na płeć rak płuc nadal jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn, a następnie rak prostaty i jelita grubego. Rak wątroby i rak jelita grubego są najbardziej śmiertelne. Z kolei u kobiet rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem i główną przyczyną zgonów z powodu raka, za nim plasują się rak jelita grubego i rak płuc w zapadalności oraz rak płuc i jelita grubego pod względem śmiertelności

Rak piersi odpowiada za jeden na cztery przypadki raka i co 6 zgonów z powodu raka, a choroba zajmuje pierwsze miejsce pod względem zachorowalności i śmiertelności w większości krajów świata (odpowiednio w 159 i 110 krajach).

Znaczące zmiany w stylu życia, kontekstach społeczno-kulturowych i środowisku zabudowanym mają duży wpływ na występowanie czynników ryzyka raka piersi w wielu mniej rozwiniętych krajach.

Te czynniki ryzyka obejmują późniejsze zajścia w ciążę i posiadanie mniejszej liczby dzieci, a także zwiększoną otyłość i siedzący tryb życia. Liczba przypadków zachorowalności na raka piersi jest przybliżona na całym świecie, ale śmiertelność i wskaźniki przeżywalności są niższe w krajach o mniejszych zasobach, głównie z powodu późniejszym zdiagnozowaniu choroby. „Istnieje ogromna potrzeba opracowania wytycznych opartych na dowodach, opartych na stratyfikacji zasobów, które wspierają stopniowe wdrażanie wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi w praktyce rzeczywistej” - mówi dyrektor IARC Elisabete Weiderpass.

Raport przewiduje również liczbę zachorowalności na raka do 2040 r. Szacuje się, że do tego czasu przybędzie 28,4 mln nowych przypadków, co oznacza wzrost o 47% w porównaniu z 19,3 mln przypadków w bieżącym roku.

Najbardziej narażone są kraje najsłabiej rozwinięte, gdzie wzrost liczby przypadków wyniesie od 95% do 64% od 2020 r. Ponadto w wielu z tych krajów występuje wyraźny wzrost rozwijania się czynników ryzyka raka, które są obecnie powszechne w krajach o wysokim i bardzo wysokim HDI, takie jak palenie, niezdrowa dieta, otyłość i siedzący tryb życia.

Hiszpania

Zgodnie z danymi zawartymi w tym raporcie, w Hiszpanii w tym okresie zdiagnozowano łącznie 282421 nowych przypadków raka. Najczęstsze są rak piersi, prostaty i jelita grubego, ale rak płuc był najbardziej śmiertelny, a po nim rak jelita grubego i piersi.

Jak mówi Isabel Echavarría z Hiszpańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej dla ABC Salud: „liczby odzwierciedlają trend, który zaobserwowano w ostatnich latach i są bardzo podobne do tych przedstawionych na początku roku przez Hiszpańską Sieć Rejestrów Nowotworów ( Redecan)”.

Nadzieja dla Hiszpanów jest taka, że ​​kraj ten ma jeden z najniższych wskaźników śmiertelności wśród innych krajów europejskich, który wynosi około 90,3 przypadków na 100 000 mieszkańców. Malta jest krajem o najniższym współczynniku umieralności (79,8), za nią plasują się Szwajcaria i Islandia, podczas gdy Serbia, Węgry i Czarnogóra mają najgorsze wskaźniki przeżycia.

Jak mówi onkolog ze szpitala Gregorio Marañón w Madrycie, „jest to bardziej związane z programami badań przesiewowych i wczesnego wykrywania niż z protokołami leczenia, które są wysoce standaryzowane w Unii Europejskiej”.

Jeśli chodzi o zapadalność, w Hiszpanii odnotowano wskaźnik 277,2 przypadków na 100 000 mieszkańców, znacznie mniej niż u ich francuskich czy włoskich sąsiadów, gdzie ta liczba wynosi kolejno 341 i 292.


Dane zawarte w tym raporcie jeszcze nie odzwierciedlają wpływu, jaki pandemia COVID-19 mogła mieć na raka. „Zobaczymy to w miarę upływu czasu, w perspektywie średnioterminowej i będą one bardziej powiązane, na podstawie tego, co możemy zauważyć w Hiszpanii, z późniejszą diagnozą niektórych guzów w związku z sytuacją, która obecnie panuje w służbie zdrowia. Jeśli chodzi o opiekę nad pacjentami, którzy byli już w trakcie leczenia, kontynuowana ona była tak jak dotychczas”.

Autor: 
Tłum. Aleksandra Szupke
Źródło: 

Reklama