Potencjalnie szkodliwe substancje chemiczne w plastikowych zabawkach

Reklama

ndz., 02/28/2021 - 16:36 -- MagdalenaL

Nowe badania sugerują, że ponad 100 substancji chemicznych znalezionych w plastikowych zabawkach może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia dzieci.

Od dawna wiadomo, żechemikalia stosowane w plastikowych zabawkach z różnych części świata mogą być szkodliwe dla zdrowia. Jednak rodzicom trudno jest dowiedzieć się, jak unikać plastikowych zabawek zawierających substancje chemiczne, które mogą powodować potencjalne zagrożenia dla zdrowia ich dzieci.

Przepisy i systemy etykietowania różnią się w zależności od regionu i kraju, i nie ma międzynarodowego porozumienia co do tego, które substancje powinny być zakazane w materiałach, z których tworzy się zabawki. Większość przepisów i międzynarodowych wykazów niebezpiecznych chemikaliów w zabawkach koncentruje się na niektórych grupach substancji o znanych szkodliwych właściwościach, takich jak: Ftalany, ale nie obejmują szerszej gamy substancji chemicznych zawartych w plastiku.

Naukowcy z DTU i University of Michigan współpracowali zONZ, aby rozwiązać ten ważny problem. Przeanalizowali dane na temat funkcji chemicznych i ilości substancji chemicznych występujących w plastikowych zabawkach oraz określilizwiązane z tym zagrożenie dla zdrowia dzieci. Sklasyfikowali chemikalia według ich zagrożenia dla zdrowia i porównali te wyniki z istniejącymi wykazami substancji priorytetowych z całego świata. Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Environment International”.

„Z 419 substancji chemicznych znalezionych w twardych, miękkich i piankowych zabawkach zidentyfikowaliśmy 126 substancji, które mogą potencjalnie zaszkodzić zdrowiu dzieci, zarówno takie, które mogą powodować raka, jak i te które przyczyniają się do rozwoju innych chorób, w tym 31 plastyfikatorów, 18 opóźniaczy palenia i 8 środków aromatycznych. Zaklasyfikowanie ich jako szkodliwych dla zdrowia w naszym badaniu oznacza, że w przypadku tych substancji chemicznych szacunkowe dawki narażenia przekraczają regulacyjne dawki referencyjne(RfD)lub ryzyko zachorowania na raka przekracza progi zachorowalności (wszystkie substancje w „czerwonym zakresie” niższej wartości). Substancje te powinny być przede wszystkim usuwane z obiegui zastępowane bezpieczniejszymi i bardziej zrównoważonymi alternatywami”, mówi Peter Fantke, profesorDTU i główny autor badania.

Nicolò Aurisano, doktorant profesora Fantke, wyjaśnia, że producenci zabawek zwykle nie dostarczają informacji na temat zawartości substancji chemicznych w zabawkach. W związku z tym naukowcy musieli zebrać i zbadać informacje na temat zawartości substancji chemicznych w materiałach zabawkowych na podstawie danych z badań chemicznych dla konkretnych zabawek zgłoszonych w 25 różnych recenzowanych badaniach.

„Połączyliśmy zgłoszoną zawartość substancji chemicznych w materiałach zabawkowych z właściwościami materiałowymi i wzorcami użycia zabawek, przykładowo, jak długo dziecko zazwyczaj bawi się zabawką, czy wkłada ją do ust i ile zabawek jest obecnych w gospodarstwie domowym na dziecko. Wykorzystaliśmy te informacje do oszacowania narażenia zdrowia przy użyciu ekspozycji o wysokiej przepustowości i porównaliśmy dawki ekspozycji z dawkami, poniżej których nie ma ryzyka dla dzieci.”

Naukowcy odkryli, że dzieci w krajach zachodnich mają średnio około 18 kilogramów plastikowych zabawek, które codziennie je otaczają.

Wśród substancji chemicznych, które naukowcy zidentyfikowali jako potencjalnie niepokojące dla zdrowia dzieci, są dobrze znane ftalany iśrodki zmniejszające palność, ale także dwa plastyfikatory Butyrate TXIB i Citrate ATBC, które są stosowane jako alternatywa dla niektórychftalanów.

„Te alternatywy wykazały wysokie ryzyko narażenia dzieci na choroby nienowotworowe i powinny być poddawane dalszej ocenie w celu uniknięcia„negatywnych substytucji”, w których szkodliwa substancja chemiczna jest zastępowana podobnie szkodliwą alternatywą. Ogólnie rzecz biorąc, miękkie tworzywa sztuczne powodują większą ekspozycję na niektóre szkodliwe substancje chemiczne, a ekspozycja na drogi oddechowe jest największa w ogólnej ekspozycji dzieci, ponieważ dzieciwdychają chemikalia, które rozpraszają się ze wszystkich zabawek w pokoju, a one zwykle dotykają tylko jednej zabawki naraz”, wyjaśnia Peter Fantke.

Jest sposób, aby bezpiecznie stosować chemikalia w plastikowych zabawkach. Istnieje wiele wykazów, które informują o „potencjalnie niebezpiecznych substancjach chemicznych” w różnych produktach i materiałach. Obecnie brakuje jednak informacji na temat wartości, według których stosowanie chemikaliów w różnych zastosowaniach byłoby bezpieczne i zrównoważone. W tym miejscu naukowcy wprowadzają nową metrykę do oceny poziomu substancji chemicznych w materiałach do tworzenia zabawek na podstawie narażenia i ryzyka zachorowania.

Peter Fantke wyjaśnia: „Ponieważ te same substancje chemiczne można znaleźć w różnych materiałach zabawkowych w różnych stężeniach, oszacowaliśmy „maksymalną dopuszczalną zawartość substancji chemicznych (MACC)” dla wszystkich substancji występujących w plastikowych zabawkach. Takie informacje umożliwią decydentom opracowanie wskaźników dla różnych substancji chemicznych w różnych zastosowaniach, ale pomogą również producentom zabawek ocenić ilość substancji chemicznych wykorzystywanych do danej funkcji w odniesieniu do takich wskaźników."

Rodzicom nadal trudno będzie uniknąć używania plastikowych zabawek, które mogą zawierać szkodliwe substancje chemiczne, dopóki organy regulacyjne nie uwzględnią wszystkich substancji i nie zajmą sięzabawkami wyprodukowanymi poza Europą i przywożonymi na rynek europejski. Dobrą radą naukowców jest zatem zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych w ogóle, unikanie używania miękkich plastikowych zabawek i myślenie o codziennym wentylowaniu pomieszczeń, gdzie przebywają dzieci.

Tłumaczenie: Grzegorz Januszewski

Autor: 
chemie.de
Źródło: 

chemie.de

Reklama