Jak testy genetyczne zmieniają sposób, w jaki postrzegamy naszą rasę

Reklama

czw., 06/10/2021 - 15:32 -- MagdalenaL

                                              Zdjęcie: LionFive / Pixabay

 

Jak wynika z nowego badania, osoby, które poddały się testowi genetycznemu, częściej identyfikują się jako osoby wielorasowe.

Test genetyczny (GAT) może nie tylko odkryć głębokie sekrety rodzinne, ale także zmienić sposób, w jaki ludzie identyfikują się ze swoją rasą w ankietach. Nowe badanie przeprowadzone przez socjologów ze Stanforda analizuje, jak takie zmiany mogą wpłynąć na dane, które demografowie wykorzystują do mierzenia zmian w populacji i monitorowania nierówności rasowych.

Aliya Saperstein z Uniwersytetu Stanforda, profesor nadzwyczajny socjologii, oraz doktorantka socjologii Sasha Shen Johfre badały, jak ludzie, którzy przeszli GAT, wykorzystują nowo poznane informacje o przodkach, by odpowiadać na pytania o rasę w ankietach demograficznych. W pracy opublikowanej w czasopiśmie "Demography" naukowcy odkryli, że osoby, które przystąpiły do testu GAT były znacznie nadreprezentowane wśród osób, które identyfikowały się z wieloma rasami.

"Teoretycznie, rasa i pochodzenie są odrębnymi konstruktami," powiedział główny autor Johfre. "Rasa to coś więcej niż tylko historia rodziny; jest to odzwierciedlenie tego, jak społeczeństwo interpretuje przodków danej osoby".

Ale wśród osób, które wykonały GAT, odpowiedzi na pytania dotyczące rasy i przodków były bardziej powiązane - wydawało się, że przekładają informacje o swoich przodkach na tożsamość rasową w inny sposób niż osoby, które nie wykonały testu genetycznego, wyjaśnił Saperstein.

Biorąc pod uwagę, że ponad 26 milionów osób poddało się testowi GAT, może to mieć wpływ na informacje demograficzne zbierane na studiach i w podaniach o pracę, jak również w amerykańskim spisie powszechnym. W nim respondenci sami określają swoją rasę.

"Rząd zapewnia rubryki, ale prosi o umieszczenie siebie w rubryce, która jest dla Ciebie najbardziej odpowiednia," powiedział Johfre. "Padają pewne definicje, pewne specyficzne wskazówki, które łączą rasę z pochodzeniem, ale większość ludzi prawdopodobnie nigdy ich nie zobaczy. Zamiast tego, ludzie odpowiadają na podstawie tego, jak się czują - jak chodzą po świecie."

Jest to sprzeczne z wynikami testu przodków, który dostarcza szacunkowych informacji o tym, gdzie na świecie żyli przodkowie danej osoby pokolenia temu. Te informacje mogą, ale nie muszą być istotne dla tego, jak dana osoba identyfikuje się dzisiaj, stwierdzili naukowcy.

Tożsamości wielorasowe

Aby lepiej zrozumieć, jak wyniki GAT zmieniają sposób, w jaki ludzie zgłaszają swoją rasę, badacze wykorzystali wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 100 000 dorosłych Amerykanów, którzy byli zarejestrowani w Narodowym Programie Dawców Szpiku Kostnego. W ankiecie zadawano pytania o rasę, pochodzenie i wiedzę genealogiczną każdego respondenta.

"Stwierdziliśmy, że osoby, które wzięły udział w badaniu GAT, nie tylko częściej identyfikują się jako wielorasowe, ale są szczególnie skłonne do wyboru trzech lub więcej ras" - powiedział Johfre. Różnice te były najbardziej wyraźne w przypadku osób dorosłych w średnim wieku, co oznacza, że wielorasowa populacja USA będzie rosła nie tylko z powodu nowych narodzin, zauważają badacze.

W artykule badacze ostrzegają również, że jeśli respondenci podadzą bardziej odległe pochodzenie jako swoją obecną tożsamość rasową, zmieni to znaczenie danych rządu federalnego zebranych w celu monitorowania dyskryminacji rasowej w takich dziedzinach jak mieszkalnictwo i reprezentacja polityczna.

"Mail-in ancestry tests są szczególnie popularne wśród starszych, bardziej wykształconych i ogólnie lepiej sytuowanych Amerykanów," powiedział Saperstein. "Jeśli są oni bardziej skłonni do zmiany swojej identyfikacji rasowej po wykonaniu testu genetycznego, a wcześniej identyfikowali się tylko jako biali, zmiany te mogą naprawdę mieć znaczenie dla badań nad nierównością".

 

Popularność testów genetycznych

Saperstein powiedziała, że zainteresowała się kwestią tego, jak wyniki testów genetycznych mogą wpłynąć na odpowiedzi w ankietach demograficznych po tym, jak usłyszała studentów opowiadających o swoich własnych wynikach GAT i zobaczyła, jak chętnie dzielili się tymi informacjami z innymi. Sama również ma członków rodziny, którzy uczestniczyli w testach genetycznych.

"Członkowie mojej rodziny dyskutowali o tym, czy należy umieścić tę informację w spisie powszechnym w 2020 roku" - powiedziała. "Z nowymi liniami do wpisania zawartymi pod każdym polem wyboru, zastanawiali się, jak szczegółowe powinny one być". Podczas gdy wyniki spisu powszechnego w 2020 roku dotyczące identyfikacji rasowej nie zostały jeszcze opublikowane, Saperstein sugeruje, że demografowie mogą potrzebować zadawać inne pytania w przyszłości, aby "wyraźniej odróżnić różnorodność przodków od doświadczeń związanych z rasą, które są kształtowane przez strukturalną nierówność."

"Jeśli chcemy monitorować obecne nierówności rasowe za pomocą danych z ankiet lub spisu powszechnego, potrzebujemy informacji, które odnoszą się bardziej bezpośrednio do doświadczania dyskryminacji" - powiedziała. "Albo musimy być jaśniejsi wobec ludzi, że kiedy pytamy o rasę, pytamy o to, jak poruszasz się w dzisiejszym świecie i jak inni ludzie reagują na ciebie, co może nie odzwierciedlać długiej linii historii twojej rodziny".

 

Regiony pochodzenia

Badanie wykazało również, że niektóre rodowody, w tym te, które są często podkreślane w wynikach testów genetycznych, były częściej zgłaszane przez osoby przystępujące do GAT niż osoby nie przystępujące do GAT. Na przykład, wszyscy uczestnicy testu GAT częściej podawali pochodzenie skandynawskie, niż bardziej ogólną odpowiedź "zachodnioeuropejskie". Respondenci, którzy określili się jako czarnoskórzy i przystąpili do testu GAT, znacznie częściej podawali pochodzenie z Afryki Subsaharyjskiej.

Aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób ludzie opisują swoje pochodzenie, badacze uwzględnili zarówno "Afrykę Subsaharyjską" jak i "Afroamerykanów" wśród odpowiedzi w ankiecie. Prawie wszyscy respondenci, którzy wybrali pochodzenie afroamerykańskie byli urodzeni w Stanach Zjednoczonych (97%). Odpowiedź "Afryka Subsaharyjska" była najczęściej wybierana przez osoby urodzone za granicą, które identyfikowały się jako osoby rasy czarnej lub osoby, które identyfikowały się jako osoby rasy czarnej i brały udział w badaniu GAT. , w którym roku [ubiegał się Pan / ubiegała się Pani] o rentę inwalidzką z tytułu niezdolności do pracy lub o dodatek pielęgnacyjny? Po zrobieniu GAT, 56% zgłosiło pochodzenie z Afryki Subsaharyjskiej w porównaniu z 13% wśród osób, które nie wzięły udziału w teście.

Badanie wykazało podobne różnice w raportowaniu pomiędzy osobami, które wykonały i nie wykonały testu genetycznego wśród osób identyfikujących się jako Latynosi. Osoby, które nie przystąpiły do testu, częściej podawały pochodzenie środkowo lub południowoamerykańskie, natomiast osoby, które przystąpiły do testu GAT, częściej podawały pochodzenie południowoeuropejskie lub Indian amerykańskich, co jest zgodne z dziedzictwem hiszpańskiego kolonializmu w obu Amerykach. Dla kontrastu, badacze odkryli, że osoby, które identyfikowały się jako białe i przeszły GAT, rzadziej niż ich rówieśnicy zgłaszały pochodzenie od Indian amerykańskich.

"Dla nas było to dowodem na to, że ludzie używali informacji genetycznych jako dokładniejszej odpowiedzi na pytanie o pochodzenie" - powiedział Johfre. "Nie tylko wydawało się, że przyjmują bardziej odległe linie w swoich odpowiedziach, ale także czasami porzucali odpowiedzi, które mogły nie być poparte testami".

Badacze odkryli, że kiedy zadawali pytania w innej kolejności, umieszczając pytania o przodków przed pytaniami o rasę, niektóre z różnic w samoidentyfikacji rasowej, które zaobserwowali wśród osób biorących udział w GAT, były mniej wyraźne

Autor: 
Sandra Feder
Dział: 

Reklama